dodenherdenkingZoals gebruikelijk organiseert de Haagse Gemeenschap van Kerken een herdenking op maandag 4 mei om de doden te gedenken. We gedenken de doden van de Tweede Wereldoorlog. We bidden ook om vrede en verzoening voor de wereld van conflicten waar we getuige van zijn. Voorgangers in de viering zijn Ds Christine Welschen, predikant van de Evangelische Broedergemeente en vicaris Ad van der Helm, van de parochie Maria Sterre der Zee. De plaats van handeling is de Kapel van de Franstalige parochie, Malakkastraat 1 bis (twee deuren voorbij de Vredeskapel waar de afgelopen jaren te gast waren). De herdenking begint om 19.00 uur. Tijdens de viering kunnen kaarsen gebrand worden voor concrete personen en gebeden. Na afloop is er een stille tocht naar het monument op het Carnegieplein (bij Vredesplaleis) waar we aansluiten bij de gemeentelijke herdenking.

Allen welkom!