Naar aanleiding van de verschijning van een haatfilmpje op NPO en op internet waarin Islam wordt gelijk gesteld met allerlei vormen van haat en geweld, heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken een brief gestuurd naar de moslims in Nederland (CMO). Daarin wordt gewezen op de vriendschappelijke contacten en de concrete samenwerking tussen christenen en moslims, ook in het kader van een bredere samenwerking tussen religies en levensbeschouwelijke stromingen. In de brief wordt niet ontkend dat bij bepaalde vormen van geweld religieuze motieven een rol spelen. Dat dit simpelweg uitsluitend aan één religies kan worden toegeschreven, wordt krachtig afgewezen.

 

br_CMO_2018