CONTACT MOSLIMSHet bestuur van de Haagse Gemeenschap van Kerken heeft kennis genomen van de discussie rond de manier van aanpak met betrekking tot moslims in de stad Den Haag. Uit eigen ervaring weten de kerken dat de afgelopen tijd spanningen verminderd zijn, met name in de Schilderswijk. De manier waarop burgemeester van Aartsen is opgetreden en contact heeft gezocht met allerlei groepen moslims, onder wie Salafisten, heeft zeker bijgedragen tot een verbetering van relaties en tot minder geweld en vandalisme. We spreken onze steun uit aan de burgemeester die in deze moeilijke situatie zijn invloed gebruikt om met alle groepen burgers in contact te blijven.
De waarden waarop onze samenleving gebouwd is en die voortkomen uit onze religieuze tradities en het humanisme wijzen de weg van godsdienstvrijheid, gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, eerbied voor mensen in moeilijke situaties. Alleen door de weg van de dialoog kan deze samenleving verder worden opgebouwd. Daar waar de uitnodiging tot dialoog wordt opgepakt, kunnen stappen vooruit gezet worden. Ook de kerken willen hun bijdrage daaraan leveren.

Ad van der Helm, voorzitter
Margriet Quarles van Ufford, secretaris