Twee avonden over “Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict”.
Lukaskerk (Om en Bij 2): woensdagavond 23 mei en woensdagavond 13 juni om 20.00u.

 

“Het conflict van Israel met de Palestijnen levert onder christenen veel discussies op. De bijbel spreekt over Israel als Gods uitverkoren volk. Hoe lezen we dit vandaag. Oog in oog met Israëls bezetting van de Westbank?”

Vorig jaar verscheen de Nederlandse vertaling van het boek “Chosen”. In dit boekje, speciaal bedoeld om in groepen te bespreken, gaat de Oud Oudtestamenticus Walter Brueggemann in op bovenstaande vragen.

De Haagse Gemeenschap van Kerken organiseert twee avonden rondom dit boekje. Trinette Verhoeven, Margriet Quarles en Jannie Nijwening zullen de hoofdstukken inleiden en het gesprek begeleiden.

 Het boek is te bestellen bij het Boekencentrum