Dat Hollandse gezelligheid niet gelijk staat aan prietpraat bewees het bezoek bezoek van de de nieuwe Haagse burgemeester Mevr. Pauline Krikke aan de diverse vertegenwoordigers van de Haagse Kerken. Nadat de burgemeester bij een eerste meer algemene kennismaking in de Grote Kerk ons had ontmoet vervulde zij de toen gedane belofte om in een persoonlijker sfeer met elkaar in gesprek te gaan.

Vertegenwoordigers van Stek (individuele hulpverlening en schuldhulpverlening), PCI, IBS, Aandachtcentrum, Mara, diaconie parochie Vier evangelisten hebben de burgemeester goed kunnen informeren over de rol die de kerken en organisaties die vanuit de kerken actief zijn spelen op het gebied van sociale, financiële, persoonlijke hulpverlening, de deelname aan het integratieproces van nieuwe Nederlanders en ondersteuning  van vluchtelingen in de breedste zin van het woord. Hier werden ook kritische noten aan het adres van de gemeentelijke organisatie niet geschuwd.

Mevrouw Krikke was duidelijk onder indruk van de omvang van het werk dat door de Kerk wordt gedaan en een bood een uitgestoken hand op die vlakken daar waar gemeentelijke diensten elkaar ontmoeten en, daarbij een duidelijk onderscheid makend tussen Kerk en Staat.  Onze eerste burger liet duidelijk merken te begrijpen dat vanuit uit de Kerken soms een vorm van hulp gegeven wordt die niet en vermoedelijk ook nooit vanuit de overheid kan worden gedaan. Zij sprak ook uit dat zij graag op de hoogte wil zijn van knelpunten. Dat onze aandacht voor mensen zich ontstaat vanuit  een Bijbelse inspiratie onderstreept het verschil. Wij lieten Mevrouw Krikke (in)zien dat onze relatie met degenen die wij de hand rijken daardoor een ander karakter heeft. In relatie met de overheid is een persoon een cliënt of een dossier voorzien van barcodes en archiefnummers. Vanuit onze overtuiging spreken wij niet in deze termen; immers de persoon is onze naaste, een van ons.

We zullen Mevouw Krikke volgend jaar weer ontmoeten en hopen dan weer zo’n gezellige en openhartige ontmoeting te hebben.

De aanwezigen die over hun werk vertelden, en mevrouw Krikke kregen als blijk van waardering het theelepeltje uitgereikt. Het theelepeltje is de onderscheiding die hoort bij de     orde van het theelepeltje 

Dit theelepeltje wordt uitgereikt aan mensen die op enigerlei wijze het verschil maken.

 

Verslag: Albert van der Pluym

foto’s:  Ad van der Helm