gesprek-rutte-september-2016Ad van der Helm, voorzitter van de HGK, heeft vandaag 13 september met de raad van kerken Nederland een gesprek gehad met minister president Mark Rutte. Het gesprek vond plaats in het Torentje. Aanleiding van deze ontmoeting was de brief van de HGK d.d. 30 juni j.l. als reactie op de verklaring van ZH Paus Franciscus en de Minister President over samenwerking tussen politieke en religieuze leiders. In het gesprek kwam de lokale situatie uitgebreid aan bod. Het verlangen om elkaar op regelmatige basis te ontmoeten en uit te wisselen over de ervaringen van kerken en andere geloofsrichtingen in de haarvaten van de samenleving, werd door de MP ook erkend en in zijn bericht op facebook ook bevestigd. Ook de Raad van Kerken drong aan op regelmatig overleg en ook dat werd genoteerd en onderstreept.

Dat de kerken een grote bijdrage leveren aan de samenleving en het merendeel aan vrijwilligers leveren, ook al wordt het ledenaantal van de kerken zelf kleiner, werd duidelijk verwoord en door de MP, die vergezeld werd van minister van der Steur, ook erkend en met dank ook aanvaard.

We hopen dat deze ontmoeting een nieuwe impuls betekent voor de relatie tussen kerken en de overheid.