Het bestuur van de HGK heeft na overleg met de Raad op 20 juni j.l. een aantal beleidsvoornemens vastgesteld. voor de komende drie jaar. Kernwoord is KOINONIA – evangelische gemeenschap – en de aandachtsvelden zijn: zichtbaarheid van het evangelie, jongeren en scholen, dienstbaarheid aan de samenleving. Zie Beleidsvoornemens 2013-2015