Het bestuur van de Haagse gemeenschap van kerken heeft ingestemd met de petitie voor de bed bad brood en begeleiding. Het is een kwestie van menswaardigheid en van gastvrijheid om mensen goed op te vangen en het te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Het is een menselijke verantwoordelijkheid die we niet uit de weg mogen gaan. We weten dat veel christenen uit een persoonlijke en evangelische inspiratie vluchtelingen en migranten ondersteunen. Door het onderschrijven van deze petitie willen we hen in hun werk ondersteunen. Juist aan het begin van de veertigdaagse vasten die ons als christenen helpt voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen. De lezing die vandaag, vrijdag 3 maart, in de katholieke kerk wordt voorgelezen is een krachtige onderstreping van deze opdracht: Jesaja 58, 1-9.

voor andere informatie: via http://www.stekdenhaag.nl/