De aaOrlando-shootingnslag in een bar voor homoseksuelen in Orlando heeft ons diep geschokt. Onvoorstelbaar dat haat en frustratie van een eenling leidt tot dit niets en niemand ontziend geweld. De dader kon vanuit zijn eigen waarden de diversiteit in de samenleving blijkbaar niet accepteren.

Als christelijke kerken in Den Haag leven we mee met de slachtoffers en we bidden dat de doden in Gods liefde geborgen zijn. Gods liefde is immers voor alle mensen bestemd. We bidden om herstel van de gewonden. We begrijpen dat homoseksuelen zich zeer getroffen voelen. Wij willen hen uitdrukkelijk laten weten dat wij met hen zij aan zij staan zoals ook een aantal Amerikaanse katholieke bisschoppen en andere kerkleiders hebben laten weten. In onze kerken is er pastorale aandacht en begrip voor de situatie waarin veel homoseksuelen zich bevinden.

Onze samenleving is opgebouwd vanuit mensen met allerlei verschillende achtergronden. Deze verschillen betreffen ras en taal, cultuur, geslacht en seksuele geaardheid en er zijn nog vele andere vormen van diversiteit. Als kerken en christenen zijn we geroepen om dit bonte geheel te verbinden. Vanuit ons geloof dat iedere mensen door God geschapen is en daardoor zijn Liefde kan weerspiegelen, ervaren we deze roeping. Dat de diversiteit het menselijke begrip soms te boven gaat, dienen we te accepteren van uit de evangelische boodschap van Christus die alle mensen met de Vader heeft verzoend.

Ad van der Helm, voorzitter

Margriet Quarles van Ufford, secretaris