In een druk bezochte vergadering heeft de Raadsvergadering van de HGK gesproken over initiatieven ter verzoening.

De heer Pim van Gemeren kwam vertellen over Tabitha ministries die jeugdkampen organiseert in Nederland voor jongeren van Israëlische en Palestijnse achtergrond, van joodse, christelijke en islamitische herkomst. Wanneer jongeren uit hun eigen leefwereld gehaald worden waar veel vooroordelen bestaan en samen een week doorbrengen, wordt er een basis gelegd voor een andere toekomst. Ook wordt er in de plaats Zabadeh, Palestijnse gebieden, gebouwd aan een centrum van ontmoeting. het gebouw heeft de Bijbelse naam Dothan. http://www.tabitha-ministries.org/#

Ook was er nieuws van de band tussen Den Haag en Warschau. De heer Jan Soullie sprak over de contacten en het bezoek dat hij aan Polen heeft gebracht met een aantal mensen tijdens een congres waar mensen van verschillende kerken aan deel hebben genomen. Vroeger was er een stedenband tussen de stad den Haag en Warschau.

Ook werden de statuten aangepast waarbij de procedure voor toetreding van nieuwe leden en waarnemers helder is gemaakt. Er zijn inmiddels twee nieuwe waarnemers toegetreden die op termijn waarschijnlijk lid worden: de Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) en de evangelische gemeente Morgenstond Den Haag