Dit jaar gedenkt Europa dat 70 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. In augustus staan we stil bij het einde van de oorlog in het voormalig Nederlands Indië. Op zondag 16 augustus bent u om 16.30 uur welkom in de Duinzichtkerk. Dit jaar is het thema van de bijeenkomst ‘broederschap in geloof’. De internering in Japanse kampen bracht mensen van verschillende religies bij elkaar. Mgr R.Ph. Bär osb, zelf in een kamp geïnterneerd en ds Aart Mak, neef van ds. Catrinus Mak die ook geïnterneerd was, spreken met elkaar over hetgeen het kamp gedaan heeft met mensen van verschillende confessies. Ook wordt nagedacht over het nut van herdenken en de mogelijkheden van verzoening.

Muziek en dans omlijsten de verhalen en na de bijeenkomst is ruimte voor ontmoeting.

Informatie: Ad van der Helm, voorzitter Haagse Gemeenschap van Kerken, voorzitter@oecumenedenhaag.nl en Henriëtte van Raalte, h.raalte@hetnet.nl

welkom!
Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag