Rooms Katholieke Kerk

De Katholieke Kerk in Den Haag kent 2 territoriale parochies (Parochie Vier Evangelisten in Den Haag Zuid, en de parochie i.o. van Den Haag Noord) en 2 personele parochies (Engelstalige en Franstalige) en een flink
aantal migrantengemeenschappen. In dertien kerkgebouwen komen duizenden katholieken wekelijks
bij elkaar.

leden van de katholieke gemeenschap die lid zijn van de HGK:

  • Deken A. van der Helm, voorzitter
  • Chris Steenbergen, parochiaan Parochie Den Haag Zuid
  • Ton Lutter, parochiaan Den Haag Noord

Daarnaast is er een katholiek die het bestuur adviseert:

  • Peter Verburg als adviseur-adminstrateur

Ook in de werkgroepen en commissies zij katholieken actief.