Contact

Deze website wordt verzorgd door de Haagse Gemeenschap van Kerken en geeft informatie over plaatselijke, landelijke en wereldwijde activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van de oecumene.

Wilt u reageren op deze site of heeft u een vraag, gebruik dan onderstaand e-mailadres.

secretaris@oecumenedenhaag.nl

Het secretariaat van de Haagse Gemeenschap van Kerken wordt gevoerd door de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage

Margriet Quarles van Ufford

p/a STEK

Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
070 318 16 16

mobiel: 06 12 11 26 51

email: secretaris@oecumenedenhaag.nl