Nieuws

bezoek aan Minister President Rutte

gesprek-rutte-september-2016Ad van der Helm, voorzitter van de HGK, heeft vandaag 13 september met de raad van kerken Nederland een gesprek gehad met minister president Mark Rutte. Het gesprek vond plaats in het Torentje. Aanleiding van deze ontmoeting was de brief van de HGK d.d. 30 juni j.l. als reactie op de verklaring van ZH Paus Franciscus en de Minister President over samenwerking tussen politieke en religieuze leiders. In het gesprek kwam de lokale situatie uitgebreid aan bod. Het verlangen om elkaar op regelmatige basis te ontmoeten en uit te wisselen over de ervaringen van kerken en andere geloofsrichtingen in de...

Meer >

HERDENKING BEELDENSTORM DEN HAAG 30 OKTOBER 2016

Jakobskerk 2Op 25 augustus 2016 is het 450 jaar geleden dat de St. Jakobskerk ontdaan werd van beelden en andere katholieke verfraaiingen. Deze beeldenstorm verliep in Den Haag minder gewelddadig dan elders. Hier was het minder een lompe vernielzucht. Ook de gegoede burgerij was hierbij betrokkenen. De St. Jacobuskerk en de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout kregen het wel zwaar te verduren. Kloosters van vrouwen werden gespaard evenals de Hofkapel op het Binnenhof. Het was de aanloop naar de overgang van de middeleeuwse Jakobskerk kerk naar de ‘nieuwe religie’ die voortaan gebruikt werd voor de gereformeerde eredienst.

De katholieken kerkten sinds die...

Meer >

HERDENKING NEDERLANDS INDIE 2016

Indie-herdenkingTijdens de herdenking op zondag 21 augustus 2016 heeft de voorzitter, Ad van der Helm, de volgende tekst uitgesproken:

Herdenking einde Tweede Wereldoorlog in Azië en Nederlands Indië 2016

Nederlands Indië lag ver van het vaderland dat sinds mei 1940 in oorlog was en bezet door de Nazi’s. Dat had allerlei gevolgen voor het land en de bevolking, met name voor de Europese mensen. Men probeerde zo goed als mogelijk, gewoon door te gaan. De oorlogsdreiging werd in Azië ook steeds groter. In december 1941 kwam de aanval op Pearl Harbour en vervolgens werd heel Azië in de vernietigende oorlog gestort.

Veel verhalen...

Meer >

Herdenkingsbijeenkomst: Bericht uit Nederlands-Indië

zondag 21 augustus 2016 – 16:30 uur Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89-91, 2596 TC ‘s-Gravenhage

pakanbaruHerdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië, georganiseerd door  de Haagse Gemeenschap van Kerken in samenwerking met de Duinzichtkerkgemeente. Zoals altijd worden er vergeten verhalen verteld. Dit jaar staat dwangarbeid door krijgsgevangenen centraal. Mannen uit Indië werden gedwongen te werk gesteld. De Birma spoorweg is bij iedereen bekend. Maar wie weet van de werkkampen in Japan zelf? En van de Pakan Baroe Spoorweg op Sumatra?

 

Muziek en zang omlijsten de verhalen en er is ruimte voor ontmoeting na afloop, met een hapje en een...

Meer >

Vredesplein 5 augustus 2016

7784236945_jacques-hamel-pretre-auxiliaire-de-saint-etienne-du-rouvray-tue-lors-d-une-attaque-revendiquee-par-l-etat-islamique

Eerste vrijdag van augustus. Het Vredesplein (Plein voor de St Jacobus aan de Parkstraat Den Haag) is deze maand gewijd aan pastoor Jacques Hamel en in hem aan alle mensen die vanwege hun geloofsovertuiging vermoord worden, Joden, christenen, moslims, boeddhisten, hindoes en anderen. we blijven bidden om vrede. Zoals paus Franciscus zei in Polen: ons antwoord op geweld is niet méér geweld, op haat niet méér haat en op terrorisme niet méér terrorisme, maar ons antwoord is broederschap, verbondenheid en verzoening.

 

 

 

 

 

Bovendien blijven we bidden voor Aleppo en daarin voor alle steden die in puin geschoten worden en waar de bevolking...

Meer >

VREDESPLEIN IN NEDERLANDS DAGBLAD

Het ingelaste Vredesplein werd uitgebreid genoemd in het Nederlands Dagblad van zaterdag 16 juli j.l.

hiervredesplein nice ned dagbladonder vindt u de de link naar het artikel.

artikel Ned Dagblad 16 juli 2016

 

(Foto Freek van den Bergh)

 

Meer >

AANSLAG IN NICE, FRANKRIJK: vredesplein op 15 juli

Franse vlagFrankrijk is op de avond van de nationale feestdag getroffen door een aanslag die, naar het er nu uitziet, tachtig dodelijke slachtoffers heeft gemaakt en bovendien tientallen gewonden.

De nationale feestdag staat voor de waarden van de Franse Republiek: vrijheid, gelijkheid, broederschap. Deze waarden delen wij als christenen met de Fransen.

We leven mee met de Fransen en bidden voor de slachtoffers en wij blijven getuigen dat wij in een andere weg geloven, namelijk vrede en verzoening. We laten ons dat niet afnemen door mensen die de weg van haat en geweld kiezen.

Op vrijdag 15 juli wordt op het Oecumenisch Vredesplein gebeden:...

Meer >

Brief aan MP Mark Rutte

Derutte paus Haagse Gemeenschap van Kerken heeft een open brief gestuurd aan Minister President Rutte. Daarin beantwoordt de HGK de oproep van Paus Franciscus en de MP als voorzitter van de EU tot samenwerking tussen politieke en religieuze leiders om de problemen in de samenleving op te pakken. Zie het persbericht en de brief.

persbericht brief rutte

br_Rutte def

Meer >

VREDESPLEIN 1 JULI GEWIJD AAN SLACHTOFFERS ISTANBUL

aanslag istabul 2016Het maandelijkse Vredesplein van de Haagse Gemeenschap van Kerken dat iedere eerste vrijdag van de maand wordt gehouden, zal komende vrijdag 1 juli gewijd zijn aan de slachtoffers van de aanslag in Istanbul. Op deze wijze tonen de Haagse kerken hun betrokkenheid op deze afschuwelijke gebeurtenis die met alle kracht wordt veroordeeld. De verantwoordelijkheid dient gelegd te worden bij de daders. In iedere samenleving dient gebouwd te worden aan eenheid en verbondenheid tussen bevolkingsgroepen. Daar waar haat en verdeeldheid regeren, krijgen kwade machten de kans om mensen tot dergelijke daden te bewegen. We bidden om Gods heilige Geest die de...

Meer >

AANSLAG IN ORLANDO

De aaOrlando-shootingnslag in een bar voor homoseksuelen in Orlando heeft ons diep geschokt. Onvoorstelbaar dat haat en frustratie van een eenling leidt tot dit niets en niemand ontziend geweld. De dader kon vanuit zijn eigen waarden de diversiteit in de samenleving blijkbaar niet accepteren.

Als christelijke kerken in Den Haag leven we mee met de slachtoffers en we bidden dat de doden in Gods liefde geborgen zijn. Gods liefde is immers voor alle mensen bestemd. We bidden om herstel van de gewonden. We begrijpen dat homoseksuelen zich zeer getroffen voelen. Wij willen hen uitdrukkelijk laten weten dat wij met hen zij...

Meer >