Nieuws

welkom bij de herdenking Onvermoede goede krachten

Tekst uitgesproken door Ad van der Helm bij de opening van de samenkomst ter herdenking van het einde van de tweede wereldoorlog in het voormalig Nederlands Indië

Welkom bij deze samenkomst ter herdenking van het einde van de oorlog in het voormalig Nederlands-Indië. 

Sinds het prille begin van deze herdenking in de Duinzichtkerkgemeente en sinds de betrokkenheid van de Haagse Gemeenschap van Kerken bij deze herdenking, hebben we ons ten doel gesteld om de vergeten verhalen van mensen naar voren te brengen. Het vertellen van verhalen draagt bij tot verzoening, want als mensen meer begrijpen van het verdriet en de pijn van...

Meer >

Onvermoede goede krachten

Op zondag 12 augustus wordt in de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, Den Haag om 16.30 uur de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië gehouden. De herdenking worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de Haagse Gemeenschap  van kerken en is georganiseerd samen met de werkgroep van de Duinzichtkerkgemeente.

Onder de titel ‘onvermoede goede krachten’ komen opnieuw verborgen verhalen aan de oppervlakte uit de geschiedenis van en rond de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Een van de sprekers, afkomstig uit de Molukken, zal over deze specifieke problematiek spreken en over de sporen die deze geschiedenis heeft nagelaten met grote gevolgen...

Meer >

VISIEDOCUMENT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN AANGEBODEN AAN WETHOUDER

PERSBERICHT

De Haagse Gemeenschap van Kerken biedt aan wethouder Rachid Gernaoui vandaag 13 juli 2018 een visiedocument aan over moderne slavernij. Dit onderwerp heeft de kerken in Den Haag sinds januari bezig gehouden en de kerken hebben contacten die bevestigen dat slavernij niet voorbij is.

Aan de ene kant werkt de slavernij geschiedenis ook nu nog door bij een deel van de Nederlandse bevolking, met name bij afstammelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het gaat hier om mensen met wortels in Suriname en op Curaçao. Deze littekens komen tot uitdrukking in gevoelens van minderwaardigheid en wantrouwen ten opzichte van nazaten van vroegere...

Meer >

OVERWEGING EMANCIPATIEVIERING 1 JULI 2018

De lezing (Luc. 6,20-26) is genomen uit het eerste deel van een toespraak, die Jezus hield. Hij spreekt dan tot zijn leerlingen en het gehele Joodse volk. Wie waren al deze mensen die in grote getale naar hem kwamen luisteren? Dat waren mensen die van hem hadden gehoord, over hoe hij zieken had genezen; ze hadden gehoord dat hij met gezag sprak; dat hij zondaars vergaf. Uit heel het Joodse land, uit Jeruzalem en heel het kustgebied van Tyrus en Sidon waren ze toegestroomd. Onder hen bevonden zich ook mensen die ziek waren; velen werden geplaagd door onreine geesten, demonen.

Het...

Meer >

Emancipatieviering in de Emmauskerk – 1 juli

Keti koti – dia di bandera

 

Belijdenis voor een gedeelde toekomst in vrede

 

In geloof en vertrouwen belijden wij dat God ons oproept ons te verzetten tegen elke vorm on onderdrukking en tirannie

daartoe zijn wij bereid met de genade van God, onze Heer

In gezamenlijkheid en solidariteit met de zwaksten onder ons erkennen wij dat God een wereld wil vrij van haat en geweld

In navolging van Jezus Christus willen wij Gods liefde en barmhartigheid zichtbaar maken in onze wereld

Vastberaden en eensgezind willen wij ons inzetten voor een wereld van vrede en gerechtigheid

Door de heilige Geest geïnspireerd.  maken wij met elkaar een nieuw begin...

Meer >

KETI KOTI – DIA DI BANDERA – VIERING 1 Juli

Op 1 juli viert de HGK 155 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname, op Curacao en de Nederlandse Antillen.

U bent vanaf 18.00 uur welkom in de Emmaus kerk aan de Leyweg 930 in Den Haag

De viering begint om 19.00 uur en om 20.00 uur sluiten we af met muziek, cultuur, dans met lekker hapjes en drankjes.

 

We staan stil bij het verleden, gedenken slachtoffers en helden en zijn solidair met allen die de littekens van de slavernij tot op vandaag met zich meedragen.

 

Meer >

Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict

Twee avonden over “Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict”. Lukaskerk (Om en Bij 2): woensdagavond 23 mei en woensdagavond 13 juni om 20.00u.

 

“Het conflict van Israel met de Palestijnen levert onder christenen veel discussies op. De bijbel spreekt over Israel als Gods uitverkoren volk. Hoe lezen we dit vandaag. Oog in oog met Israëls bezetting van de Westbank?”

Vorig jaar verscheen de Nederlandse vertaling van het boek “Chosen”. In dit boekje, speciaal bedoeld om in groepen te bespreken, gaat de Oud Oudtestamenticus Walter Brueggemann in op bovenstaande vragen.

De Haagse Gemeenschap van Kerken organiseert twee avonden rondom dit...

Meer >

OPROEP TOT GEBED VOOR PALESTINA/ISRAËL

 

Gelet op de onlusten in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Israël waar al tientallen doden gevallen zijn onder wie een aantal kinderen, roept de Haagse Gemeenschap op tot gebed.

De dagen van Pinksteren zijn bedoeld als oogstfeest van Pasen: de oogst zou moeten zijn: vrede, verzoening, onderlinge eerbied en aandacht. Dit feest zou moeten leiden tot het besef dat we als mensen samen deze ene aarde delen en dat we van de Schepper de verantwoordelijkheid hebben gekregen ons gemeenschappelijke huis met elkaar te delen. Het christelijke feest van Pinksteren verwijst naar de mogelijkheid dat we ondanks de verschillende talen die we spreken,...

Meer >

Symposium Moderne Slavernij

Symposium over Moderne Slavernij op vrijdag 25 mei 2018

Zie de website van het Haags Vredes Initiatief voor meer informatie

en aanmelden

Voertaal is engels

Meer >

Herdenken en vrijheid vieren

Vredesconcert op 4 mei

4 mei is er na de herdenking op het Carnegieplein een Vredesconcert in de Anglicaanse Kerk, Ary van der Spuyweg 1.

Door het koor van de Anglicaanse Kerk onder leiding van dirigente Christina Edelen worden werken uitgevoerd van Johann Michael en Johann Sebastian Bach, Thomas Tonkins en Henry Purcell.

Ds. Trinette Verhoeven, predikant in het centrum van Den Haag, gaat in gesprek met een jonge Syrische vrouw uit Damascus.

 

 

 

 

Voorafgaand aan het concert vindt om 20.00 uur op het Carnegieplein de kranslegging en het defilé plaats in het kader van de nationale dodenherdenking.

 

De Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage en de Haagse Gemeenschap van...

Meer >