Nieuws

OVERWEGING EMANCIPATIEVIERING 1 JULI 2018

De lezing (Luc. 6,20-26) is genomen uit het eerste deel van een toespraak, die Jezus hield. Hij spreekt dan tot zijn leerlingen en het gehele Joodse volk. Wie waren al deze mensen die in grote getale naar hem kwamen luisteren? Dat waren mensen die van hem hadden gehoord, over hoe hij zieken had genezen; ze hadden gehoord dat hij met gezag sprak; dat hij zondaars vergaf. Uit heel het Joodse land, uit Jeruzalem en heel het kustgebied van Tyrus en Sidon waren ze toegestroomd. Onder hen bevonden zich ook mensen die ziek waren; velen werden geplaagd door onreine geesten, demonen.

Het...

Meer >

Emancipatieviering in de Emmauskerk – 1 juli

Keti koti – dia di bandera

 

Belijdenis voor een gedeelde toekomst in vrede

 

In geloof en vertrouwen belijden wij dat God ons oproept ons te verzetten tegen elke vorm on onderdrukking en tirannie

daartoe zijn wij bereid met de genade van God, onze Heer

In gezamenlijkheid en solidariteit met de zwaksten onder ons erkennen wij dat God een wereld wil vrij van haat en geweld

In navolging van Jezus Christus willen wij Gods liefde en barmhartigheid zichtbaar maken in onze wereld

Vastberaden en eensgezind willen wij ons inzetten voor een wereld van vrede en gerechtigheid

Door de heilige Geest geïnspireerd.  maken wij met elkaar een nieuw begin...

Meer >

KETI KOTI – DIA DI BANDERA – VIERING 1 Juli

Op 1 juli viert de HGK 155 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname, op Curacao en de Nederlandse Antillen.

U bent vanaf 18.00 uur welkom in de Emmaus kerk aan de Leyweg 930 in Den Haag

De viering begint om 19.00 uur en om 20.00 uur sluiten we af met muziek, cultuur, dans met lekker hapjes en drankjes.

 

We staan stil bij het verleden, gedenken slachtoffers en helden en zijn solidair met allen die de littekens van de slavernij tot op vandaag met zich meedragen.

 

Meer >

Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict

Twee avonden over “Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict”. Lukaskerk (Om en Bij 2): woensdagavond 23 mei en woensdagavond 13 juni om 20.00u.

 

“Het conflict van Israel met de Palestijnen levert onder christenen veel discussies op. De bijbel spreekt over Israel als Gods uitverkoren volk. Hoe lezen we dit vandaag. Oog in oog met Israëls bezetting van de Westbank?”

Vorig jaar verscheen de Nederlandse vertaling van het boek “Chosen”. In dit boekje, speciaal bedoeld om in groepen te bespreken, gaat de Oud Oudtestamenticus Walter Brueggemann in op bovenstaande vragen.

De Haagse Gemeenschap van Kerken organiseert twee avonden rondom dit...

Meer >

OPROEP TOT GEBED VOOR PALESTINA/ISRAËL

 

Gelet op de onlusten in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Israël waar al tientallen doden gevallen zijn onder wie een aantal kinderen, roept de Haagse Gemeenschap op tot gebed.

De dagen van Pinksteren zijn bedoeld als oogstfeest van Pasen: de oogst zou moeten zijn: vrede, verzoening, onderlinge eerbied en aandacht. Dit feest zou moeten leiden tot het besef dat we als mensen samen deze ene aarde delen en dat we van de Schepper de verantwoordelijkheid hebben gekregen ons gemeenschappelijke huis met elkaar te delen. Het christelijke feest van Pinksteren verwijst naar de mogelijkheid dat we ondanks de verschillende talen die we spreken,...

Meer >

Symposium Moderne Slavernij

Symposium over Moderne Slavernij op vrijdag 25 mei 2018

Zie de website van het Haags Vredes Initiatief voor meer informatie

en aanmelden

Voertaal is engels

Meer >

Herdenken en vrijheid vieren

Vredesconcert op 4 mei

4 mei is er na de herdenking op het Carnegieplein een Vredesconcert in de Anglicaanse Kerk, Ary van der Spuyweg 1.

Door het koor van de Anglicaanse Kerk onder leiding van dirigente Christina Edelen worden werken uitgevoerd van Johann Michael en Johann Sebastian Bach, Thomas Tonkins en Henry Purcell.

Ds. Trinette Verhoeven, predikant in het centrum van Den Haag, gaat in gesprek met een jonge Syrische vrouw uit Damascus.

 

 

 

 

Voorafgaand aan het concert vindt om 20.00 uur op het Carnegieplein de kranslegging en het defilé plaats in het kader van de nationale dodenherdenking.

 

De Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage en de Haagse Gemeenschap van...

Meer >

HERDENKING JOM HASJOA 22 APRIL 2018 IN DE KLOOSTERKERK

Op zondag 22 april, aansluitend op de Jom Hasjoa herdenking in Israël, herdenken wij in Den Haag de 6 miljoen tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden. Deze herdenking, die zoals altijd om 16.00 uur zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag, heeft als thema ‘Vervolging en verzet – ooggetuigen’. Dit thema sluit aan bij het nationale Jaar van Verzet.

Levie Kanes, één van de 52 door de Haagse verzetsheldin Ru Paré geredde Joodse kinderen, zal de aanwezigen toespreken. De jaarlijkse kroniek wordt gelezen door Marissa Herder. Muzikale medewerking wordt verleend door chazan Ken Gould en het octet...

Meer >

De Haagse Gemeenschap van Kerken spreekt zich uit over vriendschap met moslims in de stad Den Haag

Naar aanleiding van de verschijning van een haatfilmpje op NPO en op internet waarin Islam wordt gelijk gesteld met allerlei vormen van haat en geweld, heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken een brief gestuurd naar de moslims in Nederland (CMO). Daarin wordt gewezen op de vriendschappelijke contacten en de concrete samenwerking tussen christenen en moslims, ook in het kader van een bredere samenwerking tussen religies en levensbeschouwelijke stromingen. In de brief wordt niet ontkend dat bij bepaalde vormen van geweld religieuze motieven een rol spelen. Dat dit simpelweg uitsluitend aan één religies kan worden toegeschreven, wordt krachtig afgewezen.

 

br_CMO_2018

...Meer >

Bezoek Burgemeester Krikke aan de Haagse Gemeenschap van Kerken

Dat Hollandse gezelligheid niet gelijk staat aan prietpraat bewees het bezoek bezoek van de de nieuwe Haagse burgemeester Mevr. Pauline Krikke aan de diverse vertegenwoordigers van de Haagse Kerken. Nadat de burgemeester bij een eerste meer algemene kennismaking in de Grote Kerk ons had ontmoet vervulde zij de toen gedane belofte om in een persoonlijker sfeer met elkaar in gesprek te gaan.

Vertegenwoordigers van Stek (individuele hulpverlening en schuldhulpverlening), PCI, IBS, Aandachtcentrum, Mara, diaconie parochie Vier evangelisten hebben de burgemeester goed kunnen informeren over de rol die de kerken en organisaties die vanuit de kerken actief zijn spelen op het gebied van sociale, financiële, persoonlijke hulpverlening, de deelname aan het integratieproces van...

Meer >