Activiteiten (van leden)

Week van gebed voor de eenheid van de christenen

Op deze woensdag wordt om 19.30 een oecumenische gebedsviering gehouden in de RK St.Jacobuskerk. Mgr A.van Luyn sdb en ds.T.Verhoeven zullen hierin voorgaan. Iedereen is welkom bij deze viering.

Meer >

Europese jongerenontmoeting Taizé

Een aantal kerken in Den Haag heeft zich aangemeld als gastkerk waarbij sommige kerken ook oecumenische samenwerking zoeken. Bij ons zijn de volgende gastkerken bekend:

  • Christus Triumfatorkerk en Driekoningenparochie
  • Kloosterkerk en St.Jacobuskerk
  • Oud-katholieke kerk
  • RC parish Our Saviour

Zie ook www.taizeinnederland.nl

Meer >

Maand van de spiritualiteit

In RK Spiritueel centrum de Boskant werd in het kader van de maand van de spiritualiteit een gespreksmiddag gehouden onder het thema “Tijd en eeuwigheid”. Suzanne van der Schot en Leon van Liebergen spraken via hun ervaringen met Kunst en Bijbelverhalen over de vraag of de gedachte aan eeuwig leven vandaag de dag er nog toe doet. In gesprek met pastoor Ad van der Helm werd de vraag naar de eigen persoonlijke beleving gebracht en werd de vraag concreter. Er waren ongeveer 35 deelnemers.

Meer >

Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië

In deze viering werd gesproken door een aantal slachtoffers. Onder was Henriette van Raalte wier boek over haar leven als kind in een kamp onlangs in het Japanse is verteld. Zij verteld van de presentatie van haar boek in Japen en welke indruk dit heeft gemaakt op de mensen daar. De viering in de Duinzichtkerk werd bezocht door ongeveer 120 mensen en stond onder leiding van ds. M. Veen en pastoor A. van der Helm.

Meer >