Activiteiten (van leden)

Theologisch café – Theologica

De Haagse Gemeenschap van Kerken en De Zinnen (www.dezinnen.nl) hebben het initiatief genomen om eens per kwartaal de vloer te bieden aan hen die theologisch onderlegd, pastoraal werkzaam of puur belangstellend zijn om met elkaar in debat te gaan ter verdieping van de spiritualiteit en de uitwisseling van gedachten. Een begin van de pelgrimage dus.

 

We doen dat in ROOM of DE KAMER DAARNAAST aan het Anna Pauwlonaplein (13 of 16). Na een inleiding gaan we met elkaar en de inleider in gesprek.

 

Kosten voor deelname bedragen € 5,00 en drankjes zijn voor eigen rekening!

 

De eerstvolgende keer is maandag 20 april 2015

...Meer >

Geloof en politiek een giftig mengsel?

Geloof en politiek vormen een giftig mengsel, vinden veel mensen. Kijk maar naar de beelden uit islamitische landen. Is religie niet een risico voor een open samenleving? De tendens is religie uit de politiek en zelfs uit het hele openbare leven te bannen. Geloven doe je maar ergens anders. Of is die opvatting net zo onverdraagzaam als de bekritiseerde overtuigingen? Is dat net zo goed een geloof? De Haagse Raad voor Levensbeschouwingen & Religies (HRLR) organiseert op dinsdag 11 maart samen met ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat een debat over Geloof | Geloven in Politiek & Samenleving. De...

Meer >

Oud Katholieke Kerk neemt afscheid van Pastoor

Op zondag 16 februari gaat Pastoor Wietse van der Velde om 14.00 voor in zijn laatste viering als pastoor van Den Haag.

Oud Katholieke Kerk in de juffrouw Idastraat

Aansluitend (vanaf 15.30 uur) is er een afscheidsreceptie in de Idazaal aan de overkant van de straat.

Meer >

40-jarige ekklesia organiseert symposium

De jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vormden een periode van grote veranderingen. Het was een tijd van radicale hervormingsplannen, van het streven naar medezeggenschap en emancipatie, van grote en kleine (basis)bewegingen en actiegroepen als Dolle Mina, kabouters en krakers. Het was een tijd van strijd van de vakbonden voor inkomensnivellering, de opkomst van de milieubeweging, de democratiseringsbeweging in de kerken, voor velen een tijd van nieuw elan, mensen die geloofden in de maakbaarheid van de samenleving.

Hoe is het nu, veertig jaar later? Zijn al die idealen nu dood? Of is het lente in Den Haag, ontkiemen er...

Meer >

Oase van Vrede – maandag 23 september

We nodigen u van harte uit voor een vredespresentatie op maandag 23 september om 20.00 uur bij Het Apostolisch Genootschap aan de Loevesteinlaan 170 in Den Haag. Twee bezoekers uit de ‘Oase van Vrede’ vertellen deze avond over hun leven en werk. Zij komen uit het dorp Neve Shalom / Wahat al-Salam (Oase van Vrede) waar sinds 1970 Palestijnen en Israëliers (joden, moslims en christenen) in vrede samen leven en werken. Het motto van het dorp is: ‘We don’t talk about peace, we DO peace’. De presentatie geeft een beeld van de actieve bijdrage die het dorp wil leveren aan...

Meer >

27 september – Kerkenband Den Haag – Warschau

Ook dit jaar is de vrijdagavond in de Vredesweek in Den Haag weer de avond voor de Kerkenband Den Haag – Warschau. Het gaat om vrijdagavond 27 september a.s. Ook dit keer zal de avond plaatsvinden in de Kruispunt-kerk, DIamanthorst 187 Den Haag. Aanvang 20.00 uur

Hier leest u de uitnodging

kerkenband den haag-warschau – vredesweek

Meer >

VREDE IN SYRIE

De RK Parochie H.Jacobus, Parkstraat 65A, te Den Haag sluit zich aan bij de oproep van paus Franciscus om een gebedswake te houden op 7 september voor vrede in Syrië. Op het plein voor de kerk in het centrum van de stad, wordt om 21.00 uur een vredesvuur ontstoken in een kring van verbondenheid met alle mensen van goede wil, verbonden met Paus Franciscus op het Sint Pietersplein en met alle mensen die wereldwijd bidden om vrede. In een uur van gebed, stilte en zang wordt gebeden voor vrede in Syrië. Christenen wijzen in naam van Jezus,de vredevorst, geweld af...

Meer >

Vrijzinnige zomerontmoeting – Remonstrantse Kerk

WOENSDAG 21 AUGUSTUS om 20.00 uur

houdt prof. Johan Goud een zomeravondlezing over het lichte leven.

Volgens Nietzsche is het christendom een uiting van de geest van de zwaarte.

Wat is dat: zwaar en licht, en hoe kun je leven in lichtheid?

Door te handelen alsof je het niet doet, zei Lao Tse;

door het leven als een kunst te beleven, schrijft Paul van Tongeren;

door de humor die alles zwevend maakt, schreef S. Dresden.

Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955

klik hier Luchtige zomerontmoeting voor de poster

Meer >

Zomeravonddienst Apostolisch Genootschap

Op donderdagavond 1 augustus om 20.00 uur is er in het gebouw aan de Loevesteinlaan 170 te Den Haag, een speciale zomeravonddienst. De heer Zwart (plaatsvervangend bestuursvoorzitter) zal deze dienst voorgaan.

De dienst is speciaal, omdat er doorgaans geen diensten zijn door de week, en omdat naast de leden uit Den Haag, ook leden uit het district zijn uitgenodigd en anderen niet leden die hiervoor belangstelling hebben.

Graag opgeven via het mailadres denhaag@apgen.nl met een cc’tje naar mij (smit_jw@hotmail.com).

Meer >

Dans in de Engelse Kerk

An Evening of Early Music and Dance—June 22 at 20:00 we will have a presentation of Early Music and Dance by Rachel Farr and the Scroll Ensemble of Baroque and Renaissance Dance in the Church Hall (with reception following). 15/10 euros–all proceeds go toward the Church Music fund

Meer >