Activiteiten (van leden)

Kerkenmarkt 2017

Op 28 juni 2017 ontmoetten de Haagse christelijke kerken elkaar in de Grote Kerk van Den Haag. Burgemeester Pauline Krikke kwam kennismaken.

De Haagse straatpastor Klaas Koffeman presenteerde het allernieuwste Haagse testament, presentatie Grote Kerk 170625

Meer >

Mijn eerste honderd dagen – Joost Röselaers over de toekomst van de Remonstranten

Joost Röselaers houdt zaterdag 20 mei a.s. de jaarlijkse Uytenbogaert-lezing in de Remonstrantse kerk in Den Haag. Röselaers is sinds januari 2017 werkzaam als algemeen secretaris van de remonstranten. Tijdens de eerste honderd dagen maakte hij kennis met alle dienstdoende remonstrantse predikanten, en verschillende Nederlandse kerkleiders. Daarnaast sprak hij een tiental opiniemakers, politici en journalisten over de toekomst van kerken in Nederland, en de remonstranten in het bijzonder.

Tijdens de lezing zal Röselaers spreken over zijn bevindingen en inzichten, en een visie uitspreken voor de toekomst van kerken in het algemeen, en de Remonstranten in het bijzonder. In dit alles neemt...

Meer >

Herdenking bombardement Bezuidenhout op 5 maart 2017

Meer dan vijfhonderd doden, duizenden gewonden, twaalduizend daklozen, meer dan drieduizend verwoeste of zwaar beschadigde woningen. Het bombardement van 3 maart 1945 op Bezuidenhout veranderde niet alleen de levens van veel mensen drastisch, maar ook de plattegrond van de wijk.

 

Herdenking op 5 maart 2017

 

10.00 uur: herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag

12.00 uur: kranslegging voor de slachtoffers, Juliana van Stobergmonument, kruising Juliana van Stolberglaan en Koningin Marialaan

13.00 uur: herdenkingsconcert, Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1

 

informatie: 3maart45@bezuidenhout.nl

 

Meer >

Herdenking Jom Hasjoa 23 april 2017 in de Kloosterkerk

Zondag 23 april 2017 om 16.00 herdenken wij de 6 miljoen vermoorde Joden. Deze herdenking, die zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag staat in het teken van een zin uit het lied ‘Japie Groen’ van Paul van Vliet. Een wereldbeeld dat nooit meer klopt, door de kampen en de treinen

Paul van Vliet zal een toespraak houden en de kroniek wordt gelezen door Leonie Cramwinkel-Bloch.

Muzikale medewerking wordt verleend door chazan Ken Gould en een voor de gelegenheid samengesteld octet.

Ook leerlingen van onder andere het Gymnasium Sorghvliet zullen een bijdrage leveren aan de bijeenkomst.

Na afloop van de...

Meer >

Expositie van Marjan Waanders en Lisa van der Heijden in Galerie 44, Molenstraat 44

In de tentoonstelling ‘Erinnerte Zeichen’ exposeren Marjan Waanders en Lisa van der Heijden, kunstenaars uit Leiden. Een vraaggesprek met de kunstenaars zal plaatsvinden op 12 maart a.s. tijdens de viering in de Haagse OKK, Juffrouw Idastraat 7, 10.00 uur Openingstijden: 3 maart tot 19 april, woensdag, vrijdag, zaterdag 13.30 tot 17.00 uur

Meer >

Sara Maitland bij dezinnen

Op uitnodiging van dezinnen is de bekende Engelse schrijfster Sara Maitland van 17 tot en met 21 maart 2017 in Nederland. Haar ‘Book of Silence’ is onverminderd popluair in een tijd waarin ‘stilte’ door velen steeds meer als een schaars, belangrijk en zelfs noodzakelijk ‘item’ wordt (her)ontdekt. Op 18 maart spreekt zij in Den Haag.

 

Lezing: silence works! (in het Engels) moderator: Anneke Eijpe Datum/tijd: 18 maart 14.00 tot 16.00 uur Locatie: Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89-91 Den Haag toegang: € 10.00 info, aanmelden: info@dezinnen.nl; www.dezinnen.nl; telefoon 070 22 60 79 08

Meer >

Theologisch café – Theologica

De Haagse Gemeenschap van Kerken en De Zinnen (www.dezinnen.nl) hebben het initiatief genomen om eens per kwartaal de vloer te bieden aan hen die theologisch onderlegd, pastoraal werkzaam of puur belangstellend zijn om met elkaar in debat te gaan ter verdieping van de spiritualiteit en de uitwisseling van gedachten. Een begin van de pelgrimage dus.

 

We doen dat in ROOM of DE KAMER DAARNAAST aan het Anna Pauwlonaplein (13 of 16). Na een inleiding gaan we met elkaar en de inleider in gesprek.

 

Kosten voor deelname bedragen € 5,00 en drankjes zijn voor eigen rekening!

 

De eerstvolgende keer is maandag 20 april 2015

...Meer >

Geloof en politiek een giftig mengsel?

Geloof en politiek vormen een giftig mengsel, vinden veel mensen. Kijk maar naar de beelden uit islamitische landen. Is religie niet een risico voor een open samenleving? De tendens is religie uit de politiek en zelfs uit het hele openbare leven te bannen. Geloven doe je maar ergens anders. Of is die opvatting net zo onverdraagzaam als de bekritiseerde overtuigingen? Is dat net zo goed een geloof? De Haagse Raad voor Levensbeschouwingen & Religies (HRLR) organiseert op dinsdag 11 maart samen met ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat een debat over Geloof | Geloven in Politiek & Samenleving. De...

Meer >

Oud Katholieke Kerk neemt afscheid van Pastoor

Op zondag 16 februari gaat Pastoor Wietse van der Velde om 14.00 voor in zijn laatste viering als pastoor van Den Haag.

Oud Katholieke Kerk in de juffrouw Idastraat

Aansluitend (vanaf 15.30 uur) is er een afscheidsreceptie in de Idazaal aan de overkant van de straat.

Meer >

40-jarige ekklesia organiseert symposium

De jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vormden een periode van grote veranderingen. Het was een tijd van radicale hervormingsplannen, van het streven naar medezeggenschap en emancipatie, van grote en kleine (basis)bewegingen en actiegroepen als Dolle Mina, kabouters en krakers. Het was een tijd van strijd van de vakbonden voor inkomensnivellering, de opkomst van de milieubeweging, de democratiseringsbeweging in de kerken, voor velen een tijd van nieuw elan, mensen die geloofden in de maakbaarheid van de samenleving.

Hoe is het nu, veertig jaar later? Zijn al die idealen nu dood? Of is het lente in Den Haag, ontkiemen er...

Meer >