Bestuur

Het bestuur van de HGK voert het beleid uit dat de Raad vaststelt. Het hoogste orgaan van de
HGK is de Raad, die het beleid bepaalt. In het bestuur zijn zowel de getalsmatig grote kerken
vertegenwoordigd als de kleine kerken: twee protestanten, twee katholieken en drie uit de
(getalsmatig in Den Haag) kleinere kerken.

De Raad komt zes tot zeven maal per jaar bijeen. Er zijn achttien deelnemende kerken en vijf
kerken die als waarnemer betrokken zijn bij de HGK. De Raad en het bestuur houden contacten met
oecumenische wijkberaden. Commissies van de HGK en werkgroepen waar de HGK contact mee
onderhoudt vindt U elders op de website (commissies).

Gegevens Bestuur Haagse Gemeenschap van Kerken
Ad van der Helm Voorzitter
Pastoor Ad van der Helm, deken van Den Haag
namens de Rooms Katholieke Kerk
pastoor@stjacobus.nl
Vice-Voorzitter
vacature
Secretaris
Mw Margriet Quarles van Ufford
namens de Protestantse Gemeente te ’s Gravenhage
mquarlespgdh@xs4all.nl
Penningmeester
Ds. Corrie van Duinen
namens de Protestantse Gemeente te ’s Gravenhage
dsvanduinen@ziggo.nl
Corrie van Duinen
René Schmal Lid
Dhr. mr. René Schmal
namens de Anglican Church
Lid
Ds Wessel Verdonk
Vrije Evangelische Gemeente
wesselverdonk@versatel.nl
wessel verdonk
Peter Verburg Financieel adviseur
Dhr. Peter Verburg
penningmeester@oecumenedenhaag.nl
Secretariaat Haagse Gemeenschap van Kerken
Mw Margriet Quarles van Ufford
p/a STEK
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
070 318 16 16
06-12112651
email: secretaris@oecumenedenhaag.nl