Ad van der Helm

Deze gebruiker deelt geen profiel informatie


Berichten door Ad van der Helm

Oecumenische gebedsviering in St. Jacobuskerk, Parkstraat

Oecumene

A.s. woensdag is om 19.30 uur ter gelegenheid van de Gebedsweek voor de eenheid een oecumenische viering in de St.Jacobuskerk, Parkstraat, Den Haag.

Mgr.van Luyn, aftredend bisschop van Rotterdam en mevr. ds. T. Verhoeven, pred. Evangelisch Lutherse Gemeente Den Haag, gaan in deze viering voor. Het thema is Trouw en Toegewijd. Deze viering is voor iedereen toegankelijk.

Na de viering vergadert de Raad van de Haagse Gemeenschap van Kerken met de bisschop verder om te spreken over de toekomst van de oecumene en wordt deze website officieel gelanceerd.

Meer >

Actie binnenstadskerken en Haagse Gemeenschap van Kerken geslaagd

Onlangs dreigden er plannen in de Gemeente Den Haag om op zondagochtend in de binnenstad tarieven voor parkeren in te voeren vanaf 09.00 uur. Dit zou voor de kerkgangers in het centrum van Den Haag bijzonder vervelend zijn. Er zijn in de binnenstad een aantal kerken die een regionale uitstraling hebben en waarvan de leden ver verspreid wonen. Zowel een aantal binnenstadskerken als de Haagse Gemeenschap van Kerken hebben tegen deze plannen bezwaar gemaakt. Aan deze plannen is gehoor gegeven: vanaf 1 maart is parkeren in de Binnenstad gratis tot 13.00 uur.

Zie http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Veranderingen-betaald-parkeren-in-Centrum.htm

We zijn blij dat het Gemeentebestuur naar de...

Meer >

Welkom

OecumeneDeze nieuwe website voor de Haagse Gemeenschap van kerken wordt geboren in een tijd waarin mensen zeggen dat kerken en in het bijzonder de oecumene de wind tegen hebben. Tegenwind is echter een bijzondere gelegenheid om de stem van Christus te verstaan. De leerlingen kijken angstig naar Jezus en ze zien dat Hij slaapt. Ze raken in paniek vanwege de tegenwind en maken Hem wakker. “Waar is je geloof?” vraagt Jezus (Marcus 4, 40). In de tegenwind wordt ons gevraagd om actief te blijven als leerlingen van het evangelie.

Op deze website kunt U lezen hoe we als kerken die deelnemen...

Meer >

Haagse Kerkennacht

Net als in een aantal andere steden in Nederland worden dit weekeinde bijeenkomsten gehouden in kerken die hun deuren open zetten. Er zijn bijeenkomsten in afzonderlijke wijkkerken en parochies en op een centrale plek in Den Haag. Nadere informatie volgt.

Meer >

Week van gebed voor de eenheid van de christenen

Op deze woensdag wordt om 19.30 een oecumenische gebedsviering gehouden in de RK St.Jacobuskerk. Mgr A.van Luyn sdb en ds.T.Verhoeven zullen hierin voorgaan. Iedereen is welkom bij deze viering.

Meer >

Europese jongerenontmoeting Taizé

Een aantal kerken in Den Haag heeft zich aangemeld als gastkerk waarbij sommige kerken ook oecumenische samenwerking zoeken. Bij ons zijn de volgende gastkerken bekend:

  • Christus Triumfatorkerk en Driekoningenparochie
  • Kloosterkerk en St.Jacobuskerk
  • Oud-katholieke kerk
  • RC parish Our Saviour

Zie ook www.taizeinnederland.nl

Meer >

Maand van de spiritualiteit

In RK Spiritueel centrum de Boskant werd in het kader van de maand van de spiritualiteit een gespreksmiddag gehouden onder het thema “Tijd en eeuwigheid”. Suzanne van der Schot en Leon van Liebergen spraken via hun ervaringen met Kunst en Bijbelverhalen over de vraag of de gedachte aan eeuwig leven vandaag de dag er nog toe doet. In gesprek met pastoor Ad van der Helm werd de vraag naar de eigen persoonlijke beleving gebracht en werd de vraag concreter. Er waren ongeveer 35 deelnemers.

Meer >

Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië

In deze viering werd gesproken door een aantal slachtoffers. Onder was Henriette van Raalte wier boek over haar leven als kind in een kamp onlangs in het Japanse is verteld. Zij verteld van de presentatie van haar boek in Japen en welke indruk dit heeft gemaakt op de mensen daar. De viering in de Duinzichtkerk werd bezocht door ongeveer 120 mensen en stond onder leiding van ds. M. Veen en pastoor A. van der Helm.

Meer >