Ad van der Helm

Deze gebruiker deelt geen profiel informatie


Berichten door Ad van der Helm

Kerken leven mee met Fransen en Parijs

parijs aanslagen

Met afschuw nemen de kerken die lid zijn van de Haagse Gemeenschap van Kerken, kennis van de aanslagen in Parijs afgelopen vrijdagavond. Waanzin van een aantal mensen heeft de stad gedompeld in boosheid en verdriet. Voor ons als gelovige mensen is het leven heilig en houdt een opdracht in om te bouwen aan een samenleving waar voor alle overtuigingen respect en aandacht is.

We condoleren de Franse gemeenschap van Den Haag en zenden de katholieke en protestantse gemeenschap een teken van medeleven.

We wensen het Franse volk moed om zich krachtig te verzetten tegen terrorisme en onverdraagzaamheid.

Meer >

Verklaring HGK over Vluchtelingen

De Haagse Gemeenschap van kerken en de opvang van vluchtelingen.

vluchtelingen De HGK heeft in de vergadering van 28 oktober j.l. haar zorg uitgesproken over de verharding rond de opvang van vluchtelingen. Zijn we een onzekere, angstige, vijandige samenleving geworden, waarin gastvrijheid geen rol meert speelt? Deze vraag stond centraal in de gesprek over de vluchtelingenproblematiek. In Den Haag en omstreken staan veel vrijwilligers in de startblokken om mensen te helpen en te ondersteunen bij hun opvang. Ook worden goede initiatieven genomen om vluchtelingen te ontmoeten om met hen in gesprek te gaan. Daaruit mag worden geconcludeerd dat Christenen het aandurven gastvrij...

Meer >

HGK en vluchtelingen

De Haagse Gemeenschap van Kerken is samen met STEK in gesprek met Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis om te kijken welke bijdrage leden van onze kerken kunnen bieden bij de opvang en ondersteuning van vluchtelingen in en om Den Haag.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van mensen die willen helpen en er komt een taakomschrijving.

De eerste bijeenkomst was in de Lucaskerk en begin oktober 2015 is de volgende bijeenkomst (datum volgt).

Meer >

GEBED VOOR DE OVERHEID

grote kerkDe voorzitter van de HGK, Ad van der Helm, regiovicaris bisdom Rotterdam, heeft een gebed voor de overheid uitgesproken tijdens de bezinningsbijeenkomst bij gelegenheid van Prinsjesdag in de Grote Kerk te Den Haag. Hier volgt de tekst.

 

GEBED VOOR DE OVERHEID

Eeuwige, Barmhartige, Vader van alles wat leeft, Bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar richten wij ons tot U. Wij zijn hier samen, mensen die in vele namen U aanbidden en vereren. Omwille van het geluk van de mensheid en het heil van heel de schepping roept U ons op samen te werken. Wij geloven in een gedeelde en geheelde...

Meer >

Katholieke kerk Schilderswijk geopend voor bezinning

Vanwege de onrust die ontstaan is in de Schilderswijk Den Haag vanwege het overlijden van de arrestant en het politieoptreden, stelt de Rooms katholieke kerk vanaf woensdag 1 juli tot en met zaterdag van 14.00-17.00 uur de kerk aan de Hoefkade 623, H.Martha, open voor stilte en gebed. Mensen zijn in de gelegenheid om een kaars te ontsteken, een gedachte of gebed op te schrijven of de stilte te zoeken. Men kan in gesprek gaan over wat het gebeuren bij hen oproept aan gevoelens. Het Pastoraal Team hoopt op deze wijze een bijdrage te leveren aan de rust in de...

Meer >

Dodenherdenking 4 mei 19.00 uur

dodenherdenkingZoals gebruikelijk organiseert de Haagse Gemeenschap van Kerken een herdenking op maandag 4 mei om de doden te gedenken. We gedenken de doden van de Tweede Wereldoorlog. We bidden ook om vrede en verzoening voor de wereld van conflicten waar we getuige van zijn. Voorgangers in de viering zijn Ds Christine Welschen, predikant van de Evangelische Broedergemeente en vicaris Ad van der Helm, van de parochie Maria Sterre der Zee. De plaats van handeling is de Kapel van de Franstalige parochie, Malakkastraat 1 bis (twee deuren voorbij de Vredeskapel waar de afgelopen jaren te gast waren). De herdenking begint om 19.00 uur. Tijdens...

Meer >

HGK betuigt medeleven aan Koptische Gemeenschap

De HGK heeft op 17 februari een brief geschreven aan de Koptische gemeenschap in Den Haag. Deze gemeenschap kerkt in de Marcuskerk aan de Van der Akenstraat, Benoordenhout. Hieronder volgt de tekst van de brief.

Den Haag 17 februari 20153176_20130707101814 Geachte leden van de Koptische Gemeenschap van Den Haag, De beelden van de moord op 21 Koptische christenen hebben de hele wereld geschokt. Ze maken duidelijk in welke moeilijke positie christenen in het Midden Oosten verkeren. De Koptische gemeenschap in Egypte heeft een zware tijd achter de rug. En deze nieuwe gruweldaden zijn een nieuw treurig gebeuren. Wij leven als medechristenen met...

Meer >

HGK betuigt medeleven aan Joodse Gemeenschap

synagoge Den HaagDe HGK heeft in een brief aan de Joodse gemeenschap haar medeleven betuigt met de slachtoffers van de aanslagen in Denemarken. Hieronder de tekst van de brief.

 

Den Haag, 16 februari 2015 Geachte en zeer gewaardeerde Rabbijn en leden van de Joodse Gemeenschap van Den Haag, De aanslag in Denemarken heeft ons geschokt. Na het geweld in Parijs, was opnieuw de Joodse gemeenschap het doelwit van onverdraagzaam geweld. Namens de leden en waarnemers van de Haagse Gemeenschap van Kerken willen wij ons diepste medeleven betuigen met de slachtoffers.

Wij leven met u mee en we beseffen dat dit geweld ook in de...

Meer >

Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2015

dorst 2015Van 18 tot 25 januari wordt de week van gebed voor de eenheid van de christenen gehouden. Ook in Den Haag wordt daar aandacht aan besteed. Iedere avond is er een gebed. Op woensdag 21 januari is er een gebed van de Haagse Gemeenschap van Kerken in de Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal. Het thema is “Dorst?” Het thema verwijst naar het verlangen naar eenheid waartoe de ene doop ons oproept.  In het gesprek van Jezus met de Samaritaanse blijkt hoezeer het verlangen naar eenheid leeft bij mensen (Joh 4).

We nodigen u uit om zich bij de vieringen aan...

Meer >

Extra vredesplein vanwege aanslag in Parijs

vredesplein Parijs1 vredesplein Parijs2

Vanwege de schok die de aanslag in Parijs te weeg heeft gebracht, organiseert de HGK vanavond 8 januari om 18.00 uur een extra bijeenkomst van het Vredesplein op het kerkplein vóór de St.Jacobuskerk, Parkstraat.

Een uur van gebed, stilte en bezinning.

Meer >