Ad van der Helm

Deze gebruiker deelt geen profiel informatie


Berichten door Ad van der Helm

Pinksteren: dat maakt de tongen los !

vredesduifMaandag Tweede Pinksterdag nodigen de Haagse kerken van de HGK alle christenen uit om elkaar te ontmoeten in de tuin van het stadsklooster, Westeinde 101. de ontmoeting is om 16.00 uur. Er is gezamenlijk gebed, Bijbellezing en zang. Na afloop hapjes en drankjes. We kunnen elkaar informeren over ons geloofsgemeenschap, ons kerk en onze achtergrond. laat Pinksteren een echte ontmoetingsdag zijn in de Geest van Jezus Christus die leeft!

Graag aanmelding via secretaris@oecumenedenhaag.nl

Pinksterbijeenkomst 2016

Meer >

Terugblik dodenherdenking 2016

Na een eenvoudige gebedsviering en de stille herdenking bij het monument op het Carnegieplein, kwamen ongeveer 50 mensen bijeen in de Anglicaanse kerk voor prachtige muziek en gedichten die tot nadenken stemmen. De voorzitter sprak enige gedachten uit aan het begin van het concert. Die vindt U hieronder.

dodenherdenking 2016 2vredesconcert 2016

 

 

 

 

 

 

WELKOM DODENHERDENKING 2016 – VREDESCONCERT ANGLICAANSE KERK

 

Welkom bij dit concert, dit moment van bezinning.

Twee minuten stilte

Even geen telefoon of internet

Even je auto stil zetten

Even de tram of bus aan de kant zetten.

Alleen je eigen adem voelen en de vogels in de bomen

Nu wat ruimte voor muziek, gedichten en gedachten.

Meer dan anders is er...

Meer >

VREDESCONCERT 4 MEI

LOGO 4-5 MEIJaarlijks worden op 4 mei de doden van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Den Haag is er onder andere een herdenking bij het monument aan het Carnegieplein bij het Vredespaleis. De kerken van Den Haag participeren daar in de stilte en de eerbied, alsmede de bloemengroet. De Haagse Gemeenschap wil aan deze herdenking graag een inhoudelijke invulling geven. De huidige situatie in de wereld noopt ons gedachten en ervaringen te delen rond het thema van de vrede.

Daartoe is er een vredesconcert voorzien in de Anglicaanse Kerk aan de Ary van der Spuyweg 1, op loopafstand van het monument. Zang en...

Meer >

Vredesplein april

bloem vredeDe Haagse gemeenschap van Kerken heeft samen met leden van het Overlegorgaan Joden Christenen moslims en met vertegenwoordigers van de Nederlandse Hindoeraad en van Pax condoleances aangeboden aan de bevolking van België in de persoon van de Belgische Ambassadeur in Nederland, Zijne Excellentie de heer Chris Hoornaert.

De aanslagen in Brussel zijn de aanleiding om het eerstvolgende Oecumenische Vredesgebed op vrijdag 1 april a.s. in het teken te plaatsen van de herdenking van de slachtoffers van deze aanslagen en van andere terroristische aanslagen die gepleegd worden zoals in Lahore en Mosul. Vertegenwoordigers van andere religieuze stromingen worden van harte uitgenodigd om...

Meer >

Opnieuw bloemen

Belgische Ambassade 24-03-2016 004Belgische Ambassade 24-03-2016 007Opnieuw bloemen, nu voor de Belgische Ambassadeur

De heer Hoornaert, de Ambassadeur van België in Den Haag, zei dat het in deze tijd van rouw goed is om dat samen te delen. Daarom wordt het gewaardeerd, dat het Overleg Joden, Christenen en Moslims, samen met anderen gekomen is om de condoleances over te brengen. Het OJCM voelde zich verplicht om net als na de aanslagen in Parijs en Istanbul bloemen aan te bieden en deelneming te betuigen. Deze keer met de slachtoffers en de nabestaanden van de gruwelijke aanslagen in Brussel. Hier sloten Jayant Kesarlal van de Hindoeraad Nederland, Rianne Hartemink...

Meer >

Kerken in Den Haag leven mee met de slachtoffers van de aanslagen in Brussel

verdriet-brussel-afp_0De Haagse Gemeenschap van Kerken is in gebed en solidariteit verbonden met de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Brussel op dinsdag 22 maart j.l. Dat dit geweld in de Goede of Stille Week slachtoffers maakt is schokkend. Als christenen gedenken we het lijden en sterven van Christus. Hij is de belichaming van Gods Liefde die voor alle mensen bestemd is.

Daar waar mensen zich van liefde en respect voelen uitgesloten, ontstaat een voedingsbodem voor haat en geweld. Christus aan het kruis toont dat God dit geweld niet wil. Jezus zelf heeft in navolging van de profeten van het Eerste Testament...

Meer >

Contact met moslimgroeperingen/salafisten?

CONTACT MOSLIMSHet bestuur van de Haagse Gemeenschap van Kerken heeft kennis genomen van de discussie rond de manier van aanpak met betrekking tot moslims in de stad Den Haag. Uit eigen ervaring weten de kerken dat de afgelopen tijd spanningen verminderd zijn, met name in de Schilderswijk. De manier waarop burgemeester van Aartsen is opgetreden en contact heeft gezocht met allerlei groepen moslims, onder wie Salafisten, heeft zeker bijgedragen tot een verbetering van relaties en tot minder geweld en vandalisme. We spreken onze steun uit aan de burgemeester die in deze moeilijke situatie zijn invloed gebruikt om met alle groepen burgers...

Meer >

KERSTBOODSCHAP

Namens de voorzitter en secretaris van de Haagse Gemeenschap bieden we u de navolgende kerstboodschap:

 

bloemaert kerstDE BARMHARTIGE BOODSCHAP VAN KERSTMIS

Wie van mening is dat de boodschap van Kerstmis ieder jaar hetzelfde is, vergist zich schromelijk. In de kerken wordt jaarlijks het Kerstverhaal volgens Lucas 2 gelezen en volgens Johannes 1: het relaas van de geboorte van het Kind in Bethlehem en de bezinning op Gods Scheppende Woord dat mens wordt. Ieder jaar zijn het dezelfde teksten, maar telkens is ons leven weer zo veranderd dat de boodschap een nieuw signaal lijkt te geven. De wereld van 2015 laat een heel ander...

Meer >

VLUCHTELING ?

vluchtelingen

 

Bij de afsluiting van de raadsvergadering van de Haagse Gemeenschap van kerken op 16 december 2015 las Willem Furneé, afgevaardigde van het Genootschap der Vrienden (Quakers) het volgende gedicht voor. Vervolgens waren we allen stil… Ondertussen werd in Geldermalsen de Raadsvergadering van de gemeente afgebroken vanwege ongeregeldheden.

 

Vluchteling?

Gedicht van Ad de Bont, Uit: Mirad, een jongen uit Bosnië (1996) Maar ik ben geen vluchteling want ik ben niet gevlucht. Ik ben weggewaaid als een blad van een boom.

Er is in ons land een verschrikkelijke wind opgestoken. Een wind vol vuur en verkrachting. En op een dag, op een dag die ik...

Meer >

OPROEP TOT RAAD VAN KERKEN

In dlogo_oecumenee bestuursvergadering van 13 november j.l. heeft het bestuur van de Haagse Gemeenschap van Kerken besloten een oproep te doen aan de Raad van Kerken in Nederland om met maatschappelijke partijen een nationale bezinning te organiseren omtrent de fundamenten van onze samenleving. Na de brede uitwisseling in de laatste raadsvergadering concludeert de HGK dat de manier waarop onze samenleving is ingericht onvoldoende functioneert en onvoldoende antwoord kan geven op de problematieken waar we voor gesteld staan. De samenleving zoals we die kennen, kraakt in haar voegen en dat maakt mensen angstig en onrustig. Mensen met allerlei moeilijkheden – persoonlijk,...

Meer >