Margriet Quarles van Ufford

Deze gebruiker deelt geen profiel informatie


Berichten door Margriet Quarles van Ufford

Bundel de krachten in een convenant

Op donderdag 22 maart lanceert de Raad van Kerken in Nederland een nieuwe campagne: “Bundel de krachten in een convenant”

Plaatselijke geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd om convenanten te sluiten met elkaar. Een convenant legt de oecumene van het verleden als verworvenheid vast, viert de oecumene van het heden en maakt verdere afspraken voor de toekomst.

Het hanteren van een convenant is in de oecumene in Nederland nieuw; in Engeland is het al jaren een veel gebruikt instrument om de locale samenwerking vorm te geven.

Bij de start van de campagne zal op donderdag 22 maart 2012 in een bijeenkomst in de Johanneskerk in Amersfoort...

Meer >

Herdenkingsbijeenkomst zondag 14 augustus

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt U van harte uit voor een oecumenische herdenkingsbijeenkomst i.v.m. het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Voorbereidingscomité van de Duizichtkerk-Vredeskapel. Zij vindt plaats op zondag 14 augustus 2011 om 17.00 uur in de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag. Het thema van de bijeenkomst is Uit de verborgenheid. Er worden herinneringen verteld en mensen spreken van hun persoonlijke wegen tot verzoening. Sprekers zijn o.a. de heer Govert Huyser, generaal b.d. en oud-jongenskamper, mw. Henriette van Raalte, mw. Doortje Mol, dhr. Johan Reinders Folmer en...

Meer >

Oecumenische samenkomst

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt U van harte uit voor een oecumenische samenkomst ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië.

De samenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Voorbereidingscomité 15 augustus herdenking van de Duizichtkerk-Vredeskapel. Zij vindt plaats op zondag 14 augustus 2011 om 17.00 uur in de Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag. Het thema van de bijeenkomst is Uit de verborgenheid. Er worden herinneringen verteld en mensen spreken van hun persoonlijke wegen tot verzoening. Sprekers zijn o.a. de heer Govert Huyser, generaal b.d. en oud-jongenskamper, mw. Henriette van Raalte, mw. Doortje Mol,...

Meer >

Inspirerend programmaboekje voor de Haagse Kerkenach

Programma Kerkennacht 2011

De Haagse kerkennacht staat voor de deur. Kerken openen hun deuren voor hun buren en voor alle nieuwsgierige voorbijgangers. Op zaterdagavond 25 juni staan onze deuren wijd open voor mensen die anders de drempel niet zo gemakkelijk over gaan. Ze worden welkom geheten en gastvrij onthaald om op vrijblijvende wijze kennis te nemen van wat er achter die fraaie deuren gebeurt.

Op kerkennacht 2011 openen ruim 25 kerken in onze stad hun deuren voor muziek en stilte, voor bezinning en gesprek, voor film en kunst, voor verhalen uit de Bijbel en verhalen van mensen nu. Alle Hagenaars kunnen kennismaken...

Meer >

Zangers gezocht

ZING MEE IN HET PROJECT KOOR O.L.V. ASTRID SERIESE

tijdens de Kerkennacht in Den Haag (zaterdagavond 25 juni, 22.30 uur, Lutherse Kerk) doe mee met één of alle repeties, op:

ZATERDAG 28 MEI, 10.30 – 13.00 uur Lukaskerk, Om en Bij 2

ZATERDAG 18 JUNI, 10.30 – 13.00 uur Pastoor van Ars-kerk, Aaltje Noorderwierstraat 4

DINSDAG 21 JUNI, 20.00 – 22.00 uur Vredeskapel, Malakkastraat 3 Samen met ‘de kleurrijke Mama’s’, diverse muzikanten, en onder leiding van Astrid Seriese, zal een bijzonder koor van mensen uit de kerken van heel Den Haag van zich laten horen tijdens de kerken-nacht. Voor deze gelegenheid heeft Astrid twee...

Meer >

Kerkennacht 2011

De Haagse Kerkennacht zal zich op zaterdagavond 25 juni grotendeels afspelen in en rond vele kerken in de stad. Na afloop van al die verschillende activiteiten is er onder leiding van Astrid Seriese een gezamenlijke muzikale manifestatie in de binnenstad die is bedoeld voor iedereen die maar mee wil doen, met als thema: “Ken je mij…? Laat van je horen!” Onderdeel van dit openlucht gebeuren is het zingen van een lied dat speciaal voor de Haagse Kerkennacht wordt gemaakt. Maar waar moet dat lied over gaan…. hoe laten wij in de kerkennacht van ons horen…. waar zingen al die mensen...

Meer >

Haagse Kerkennacht 25 juni 2011

Meedoen aan de Haagse Kerkennacht…. zaterdag 25 juni 2011 Aan alle kerken, parochies, wijkgemeenten, en kerkelijke gemeenschappen in Den Haag, Op zaterdag 25 juni vieren wij met elkaar de Haagse Kerkennacht. Samen met de andere 3 grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, en een zestal kleinere steden treden de kerken dit weekend naar buiten in hun stad en wijk. Het doel van de ‘kerkennacht’ is tweeledig: het versterken en zichtbaar maken van de relatie tussen kerk en buurt/stad, en het versterken van de onderlinge verbondenheid tussen de kerken in oecumenisch verband.

Na het succes en élan van de Haagse kerkendagen in 2009, heeft...

Meer >

HGK vergadering

Geheel gewijd aan de Haagse Kerkendagen 25 en 26 juni.

Meer >

HGK vergadering

Uitnodiging en Programma voor Haagse Pastoresdag

de boskant

Beste pastores, collega’s, in en rondom Den Haag,

Vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken wil ik je van harte uitnodigen voor de Haagse Pastoresdag op vrijdag 11 maart a.s. in de Boskant.Deze dag is georganiseerd vanuit de HGK in samenwerking met de Boskant.

Te gast is Sara Maitland. Zij is gefascineerd door de stilte. Zij woont inmiddels enkele jaren alleen in een verlaten deel van Noord west Engeland en schrijft daar over haar zoektocht, over wat deze stilte haar brengt, over de ambivalentie in zichzelf en in onze maatschappij tegenover die stilte. Haar boek is in 2010 in het Nederlands verschenen onder de...

Meer >