Margriet Quarles van Ufford

Deze gebruiker deelt geen profiel informatie


Berichten door Margriet Quarles van Ufford

extra vredesgebed vrijdag 19 december

 

vrijdag 19 december is er een extra Vredesplein op verzoek van de Doopsgezinde gemeente: zij vraagt aandacht voor de verenging Kerk en vrede die concrete onderwerpen aanreikt http://kerkenvrede.nl/

welkom allen! Weer of geen weer! 13.15 uur voor St.Jacobuskerk, Parkstraat, Den Haag. Wellicht ook ooggetuigenverslag uit de vluchtelingenkampen in Jordanië.

Meer >

Stilte in den Haag

Op vrijdag 9 mei is in het aandachtscentrum aan de Schoolstraat 18 een stilte – schildje onthuld. Het stilte – schildje is een initiatief van de gezamenlijke binnenstadskerken om op die manier de plekken van stilte in de stad onder de aandacht te brengen. Mensen zijn welkom om zich uit de drukte van de binnenstad zich even terug te trekken voor een moment van rust. Kerken, kapellen en tuinen zijn stilteplekken die op deze manier hun gastvrijheid onder de aandacht willen brengen.

Bezoek alvast de website: Stilte in Den Haag

Meer informatie bij: ds. Trinette Verhoeven 070 3470873 wtv.verhoeven@hetnet.nl Pastoor Ad van...

Meer >

Stilte in den Haag

Op vrijdag 9 mei wordt om 10.30 uur in het aandachtscentrum aan de Schoolstraat 18 een stilte – schildje onthuld. Het stilte – schildje is een initiatief van de gezamenlijke binnenstadskerken om op die manier de plekken van stilte in de stad onder de aandacht te brengen. Mensen zijn welkom om zich uit de drukte van de binnenstad zich even terug te trekken voor een moment van rust. Kerken, kapellen en tuinen zijn stilteplekken die op deze manier hun gastvrijheid onder de aandacht willen brengen. Tezamen met een website die ook op 9 mei gelanceerd wordt, kan het schildje bewoners...

Meer >

23 maart – 2014 – Oecumenische viering bij Nucleaire Top in Haagse Maranathakerk

maranathakerk-den-haag

Aan de vooravond van de Nucleaire Top (NSS) stelt de Maranathakerk in Den Haag op zondagmiddag 23 maart haar deuren open voor een oecumenische viering, bestemd voor een breed publiek.

Op het programma staan muziek, gebeden, een bijbellezing, meditatie, stilte en poëzie.

De protestantse Maranathakerk ligt vlakbij de ‘internationale zone’ in Den Haag, waar de Nucleaire Top gehouden wordt. De kerk is na de Tweede Wereldoorlog met buitenlandse steun gebouwd op het terrein waar tijdens de bezetting de Atlantikwall liep, een massieve Duitse verdedigingslinie dwars door de stad. Op grond daarvan ziet de Maranathakerk zich als symbool van vrede, hoop en...

Meer >

Geloof en politiek een giftig mengsel?

Geloof en politiek vormen een giftig mengsel, vinden veel mensen. Kijk maar naar de beelden uit islamitische landen. Is religie niet een risico voor een open samenleving? De tendens is religie uit de politiek en zelfs uit het hele openbare leven te bannen. Geloven doe je maar ergens anders. Of is die opvatting net zo onverdraagzaam als de bekritiseerde overtuigingen? Is dat net zo goed een geloof? De Haagse Raad voor Levensbeschouwingen & Religies (HRLR) organiseert op dinsdag 11 maart samen met ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat een debat over Geloof | Geloven in Politiek & Samenleving. De...

Meer >

Statuten HGK getekend

Voorzitter van der Helm ondertekent onder toeziend oog de statuten van de Haagse Gemeenchap van Kerken

Voorzitter Ad van der Helm tekent de statuten van de Haagse Gemeenchap van Kerken

Op woensdag 12 februari heeft de voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, pastoor Ad van der Helm bij de notaris de

statuten HGK-februari 2014

getekend.

Meer >

Oud Katholieke Kerk neemt afscheid van Pastoor

Op zondag 16 februari gaat Pastoor Wietse van der Velde om 14.00 voor in zijn laatste viering als pastoor van Den Haag.

Oud Katholieke Kerk in de juffrouw Idastraat

Aansluitend (vanaf 15.30 uur) is er een afscheidsreceptie in de Idazaal aan de overkant van de straat.

Meer >

40-jarige ekklesia organiseert symposium

De jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vormden een periode van grote veranderingen. Het was een tijd van radicale hervormingsplannen, van het streven naar medezeggenschap en emancipatie, van grote en kleine (basis)bewegingen en actiegroepen als Dolle Mina, kabouters en krakers. Het was een tijd van strijd van de vakbonden voor inkomensnivellering, de opkomst van de milieubeweging, de democratiseringsbeweging in de kerken, voor velen een tijd van nieuw elan, mensen die geloofden in de maakbaarheid van de samenleving.

Hoe is het nu, veertig jaar later? Zijn al die idealen nu dood? Of is het lente in Den Haag, ontkiemen er...

Meer >

Afscheid bestuurslid

De Haagse Gemeenschap van Kerken neemt afscheid van zijn bestuurslid pastoor Wietse van der Velde (Oud Katholieke Kerk). Hij verhuist naar Hilversum waar hij pastoor van de Oud Katholieke Kerk aldaar wordt.

 

Meer >

Week van Gebed voor de eenheid- Gebedsbijeenkomst

Hartelijk welkom!

22 januari 2014 – 19.30 – 20.00 uur

Marthakerk, Hoefkade 623, 2525 LC Den Haag Is Christus dan verdeeld? – Week van Gebed voor de eenheid – 19-26 januari 2014

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2014 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als christenen eensgezind te zijn. De gebedsweek vindt in 2014 plaats van 19 tot 26 januari.

De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte kritisch...

Meer >