Margriet Quarles van Ufford

Deze gebruiker deelt geen profiel informatie


Berichten door Margriet Quarles van Ufford

Kerkenmarkt 2017

Op 28 juni 2017 ontmoetten de Haagse christelijke kerken elkaar in de Grote Kerk van Den Haag. Burgemeester Pauline Krikke kwam kennismaken.

De Haagse straatpastor Klaas Koffeman presenteerde het allernieuwste Haagse testament, presentatie Grote Kerk 170625

Meer >

HGK Kerkenmarkt in de Grote Kerk van Den Haag

Woensdag 28 juni 2017 een prachtige middag gehad in de Grote Kerk. Mooie ontmoetingen, met aandacht ingerichte stands, en het bezoek van een geïnteresseerde burgemeester.

Foto’s en tekst van de straatpastor kunt u bekijken en lezen en er komt een nieuwe uitgave van het boekje kerken in de stad.

Kort na vieren heeft de voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken – Ad van der Helm pastor Plony de Jong van het aandachtscentrum bedankt voor haar inzet de afgelopen 10 jaar (29 juni neemt zij afscheid) en haar gezegend.

Met elkaar hebben we Lied 416 gezongen, Ga met God en hij zal met je...

Meer >

Tot herdenken geroepen om gezamenlijk een gedeelde toekomst in vrijheid te vieren

Bewust van ons verleden slaan wij in het heden de handen ineen om gezamenlijk de toekomst in te gaan als vrije mensen.

 

Heilige Familie Kerk, Kamperfoelieplein 29, 2263 HX Den Haag

Aan deze herdenkingsdienst wordt meegewerkt door de koren Afimo en VocAnimo

Na afloop is er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte van de kerk

 

Zaterdag 1 juli 2017 – 11.00 uur

 

Meer >

Met hart en ziel door zand en veen

Kerken uit Den Haag en omgeving en christelijke organisaties presenteren zich aan de Haagse bevolking in de Grote Kerk van Den Haag op woensdagmiddag 28 juni. Iedereen is daar van harte welkom! Tussen 14 en 18 uur kunt u terecht in de Grote Kerk bij informatiestands over kerkelijke en diaconale activiteiten in wijk en stad. Er zijn hapjes en drankjes, er is cabaret en muziek. Tussen 15 en 16 uur komt ook de nieuwe burgemeester van Den Haag, mevrouw Pauline Krikke, zich op de hoogte stellen van ‘kerkelijk Den Haag’ en gaat zij in gesprek met de aanwezige mensen.

 

Deze informatiemarkt...

Meer >

Gezegende vastentijd

Wij wensen onze moslims broeders en zusters een gezegende Ramadan,

 

Het bijzondere van de Ramadan 2017 is dat ons christelijke Pinksterfeest midden in de vastenmaand valt.

Pinksteren is voor ons het feest van de Geest, van de bezieling. Eén van de kenmerken daarvan is, dat de mensen elkaar begrijpen en zich met elkaar verbonden voelen, omdat ze als het ware dezelfde taal spreken. In die zin is Pinksteren precies het tegenovergestelde van de Babylonische spraakverwarring.

De laatste tijd ervaren wij dagelijks hoezeer mensen een verschillende taal spreken en elkaar niet meer verstaan. Elke groep zit in een eigen bubbel, met alle gevolgen van...

Meer >

Mijn eerste honderd dagen – Joost Röselaers over de toekomst van de Remonstranten

Joost Röselaers houdt zaterdag 20 mei a.s. de jaarlijkse Uytenbogaert-lezing in de Remonstrantse kerk in Den Haag. Röselaers is sinds januari 2017 werkzaam als algemeen secretaris van de remonstranten. Tijdens de eerste honderd dagen maakte hij kennis met alle dienstdoende remonstrantse predikanten, en verschillende Nederlandse kerkleiders. Daarnaast sprak hij een tiental opiniemakers, politici en journalisten over de toekomst van kerken in Nederland, en de remonstranten in het bijzonder.

Tijdens de lezing zal Röselaers spreken over zijn bevindingen en inzichten, en een visie uitspreken voor de toekomst van kerken in het algemeen, en de Remonstranten in het bijzonder. In dit alles neemt...

Meer >

Walk of Hope

Op 28 maart doet HGK Voorzitter van der Helm mee aan Walk of Hope

 

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID‘Walk of Hope’

28 Maart 2017 | 17:30 – 21:30 uur

Op dinsdag 28 maart is er een speciale bijeenkomst in Theater De Vaillant rond het thema ‘EENHEID IN VERSCHEIDENHEID’ (‘ONENESS IN DIVERSITY’). Dit is een boodschap voor harmonie, geweldloosheid, en interreligieuze en interculturele vrede en samenleving.

Deze bijeenkomst*) wordt gezamenlijk georganiseerd door MOC Schilderswijk, de WALK OF HOPE en Theater De Vaillant.

De avond begint met een gratis maaltijd, gevolgd door een muzikaal programma. Daarna zijn er gesprekken en zal de avond eindigen met een debat.

Gastsprekers zijn:

  • Sri M,...
Meer >

Nieuwe activiteiten toegevoegd

Op de pagina activiteiten

zijn toegevoegd:

Herdenking bombardement Bezuidenhout (zondag 5 maart)

Lezing Sara Maitland (zaterdag 18 maart)

Herdenking Jom Hasjoa (23 april)

Duo tentoonstelling van Lisa van der Heijden en Marjan Waanders in Galaerie 44 (3 maart tot 19 april)

Meer >

Herdenking bombardement Bezuidenhout op 5 maart 2017

Meer dan vijfhonderd doden, duizenden gewonden, twaalduizend daklozen, meer dan drieduizend verwoeste of zwaar beschadigde woningen. Het bombardement van 3 maart 1945 op Bezuidenhout veranderde niet alleen de levens van veel mensen drastisch, maar ook de plattegrond van de wijk.

 

Herdenking op 5 maart 2017

 

10.00 uur: herdenkingsdienst in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag

12.00 uur: kranslegging voor de slachtoffers, Juliana van Stobergmonument, kruising Juliana van Stolberglaan en Koningin Marialaan

13.00 uur: herdenkingsconcert, Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1

 

informatie: 3maart45@bezuidenhout.nl

 

Meer >

Herdenking Jom Hasjoa 23 april 2017 in de Kloosterkerk

Zondag 23 april 2017 om 16.00 herdenken wij de 6 miljoen vermoorde Joden. Deze herdenking, die zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag staat in het teken van een zin uit het lied ‘Japie Groen’ van Paul van Vliet. Een wereldbeeld dat nooit meer klopt, door de kampen en de treinen

Paul van Vliet zal een toespraak houden en de kroniek wordt gelezen door Leonie Cramwinkel-Bloch.

Muzikale medewerking wordt verleend door chazan Ken Gould en een voor de gelegenheid samengesteld octet.

Ook leerlingen van onder andere het Gymnasium Sorghvliet zullen een bijdrage leveren aan de bijeenkomst.

Na afloop van de...

Meer >