Op deze woensdag wordt om 19.30 een oecumenische gebedsviering gehouden in de RK St.Jacobuskerk. Mgr A.van Luyn sdb en ds.T.Verhoeven zullen hierin voorgaan. Iedereen is welkom bij deze viering.