WOENSDAG 21 AUGUSTUS om 20.00 uur

houdt prof. Johan Goud een zomeravondlezing over het lichte leven.

Volgens Nietzsche is het christendom een uiting van de geest van de zwaarte.

Wat is dat: zwaar en licht, en hoe kun je leven in lichtheid?

Door te handelen alsof je het niet doet, zei Lao Tse;

door het leven als een kunst te beleven, schrijft Paul van Tongeren;

door de humor die alles zwevend maakt, schreef S. Dresden.


Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955

klik hier Luchtige zomerontmoeting voor de poster