De RK Parochie H.Jacobus, Parkstraat 65A, te Den Haag sluit zich aan bij de oproep van paus Franciscus om een gebedswake te houden op 7 september voor vrede in Syrië. Op het plein voor de kerk in het centrum van de stad, wordt om 21.00 uur een vredesvuur ontstoken in een kring van verbondenheid met alle mensen van goede wil, verbonden met Paus Franciscus op het Sint Pietersplein en met alle mensen die wereldwijd bidden om vrede.
In een uur van gebed, stilte en zang wordt gebeden voor vrede in Syrië. Christenen wijzen in naam van Jezus,de vredevorst, geweld af als weg om oplossingen te forceren. Christenen geloven niet in de weg van geweld. “Nooit leidt het gebruik van geweld tot vrede. Oorlog brengt oorlog; geweld roept geweld op!” aldus paus Franciscus.
Inwoners van Den Haag, stad van vrede en recht, moeten hun stem laten horen en laten merken dat vrede hun dierbaar is. Het drama van het blinde geweld in Syrië dat zoveel onschuldige burgers en kinderen treft, noopt tot een ander signaal. De parochie nodigt uitdrukkelijk alle christenen, gelovigen van andere religies en alle mensen van goede wil uit om zich hierbij aan te sluiten en op die manier zo’n teken stellen.
De pastoor en de parochie willen dat dit een avond wordt waarop tegenstellingen overbrugd worden en inwoners van den Haag elkaar ontmoeten in het verlangen naar vrede. Pastoor van der Helm: “Vaak voelen we ons machteloos, maar wanneer christenen en andere mensen laten zien dat zij zich niet neerleggen bij woorden en handelingen die gewelddadig zijn of geweld oproepen, dan kan daar een enorme kracht van uitgaan. Op die manier kan het gebed mensenharten veranderen en meer ruimte maken voor de vrede die van God komt!”

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2013
VAN 21.00 TOT 22.00 UUR
KERKPLEIN H.JACOBUS
DEN HAAG

Nadere informatie: Ad van der Helm, pastoor (06 515 77 436)