De Haagse Gemeenschap van Kerken en De Zinnen (www.dezinnen.nl) hebben het initiatief genomen om eens per kwartaal de vloer te bieden aan hen die theologisch onderlegd, pastoraal werkzaam of puur belangstellend zijn om met elkaar in debat te gaan ter verdieping van de spiritualiteit en de uitwisseling van gedachten. Een begin van de pelgrimage dus.

 

We doen dat in ROOM of DE KAMER DAARNAAST aan het Anna Pauwlonaplein (13 of 16). Na een inleiding gaan we met elkaar en de inleider in gesprek.

 

Kosten voor deelname bedragen € 5,00 en drankjes zijn voor eigen rekening!

 

De eerstvolgende keer is maandag 20 april 2015