De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt U van harte uit voor een oecumenische samenkomst ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië.

De samenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Voorbereidingscomité 15 augustus herdenking van de Duizichtkerk-Vredeskapel. Zij vindt plaats op zondag 14 augustus 2011 om 17.00 uur in de Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag.
Het thema van de bijeenkomst is Uit de verborgenheid.
Er worden herinneringen verteld en mensen spreken van hun persoonlijke wegen tot verzoening. Sprekers zijn o.a. de heer Govert Huyser, generaal b.d. en oud-jongenskamper, mw. Henriette van Raalte, mw. Doortje Mol, dhr. Johan Reinders Folmer en mw. Els van der Wissel. Het geheel wordt omringd door muziek en liederen die verbonden zijn met het voormalig Nederlands Indië.
Na afloop bent U van harte uitgenodigd voor een ontmoeting met de sprekers en met elkaar in de nevenruimte van de kerk.

Namens de Haagse Gemeenschap van Kerken,
deken A.J.M.van der Helm, voorzitter
ds M.R.Veen, secretaris