vrijdag 4 mei, 19.00 uur

Een moment van bezinning voorafgaand aan de herdenking bij het monument op het Carnegieplein om 20.00 uur. De gezamenlijke kerken van Den Haag bieden de gelegenheid daartoe in de Vredeskapel van 19.00 uur tot 19,30 uur. Er is muziek, een korte lezeing en gelegenheid om kaarsjes te branden. Aansluitend lopen we naar het Carnegieplein waar namens de Haagse Gemeenschap van Kerken bloemen bij het monument gelegd zullen worden. Verantwoordelijke pastores dit jaar: pastoor Wietse van der Velde (Oud Katholieke Kerk) en dominee Corrie van Duinen (Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage)