We nodigen u van harte uit voor een vredespresentatie op maandag 23 september om 20.00 uur bij Het Apostolisch Genootschap aan de Loevesteinlaan 170 in Den Haag. Twee bezoekers uit de ‘Oase van Vrede’ vertellen deze avond over hun leven en werk. Zij komen uit het dorp Neve Shalom / Wahat al-Salam (Oase van Vrede) waar sinds 1970 Palestijnen en Israëliers (joden, moslims en christenen) in vrede samen leven en werken. Het motto van het dorp is: ‘We don’t talk about peace, we DO peace’. De presentatie geeft een beeld van de actieve bijdrage die het dorp wil leveren aan een vreedzame samenleving. De presentatie duurt ongeveer tot 21.30 uur.

Op uitnodiging van de stichting ‘Give peace a chance’ reizen de twee bezoekers tijdens de Vredesweek (21 t/m 29 september) door Nederland. Op 23 september geven zij hun presentatie in Den Haag, stad van vrede en internationaal recht. Naast hun bezoek aan Den Haag zijn zij op meer plaatsen in Nederland, waar zij bij gemeeschappen van Het Apostolisch Genootschap hun presentatie geven (zie www.apgen.nl voor een overzicht). Deze rondreis is mogelijk gemaakt door Stichting Peace Is The Way (www.pitw.net), Stichting Vrienden van NS/WaS (www.nswas.nl) en Het Apostolisch Genootschap.
De presentatie is interactief, de sprekers gaan in op vragen uit het publiek. De presentatie is Engelstalig. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.

Aanmelden kan door het sturen van een mail naar het adres: denhaag@apgen.nl met vermelding van uw naam en het aantal personen.

Gedurende de avond zijn donaties mogelijk.
Met hartelijke groeten,

Martin van Markus
Voorganger gemeenschap Den Haag