In RK Spiritueel centrum de Boskant werd in het kader van de maand van de spiritualiteit een gespreksmiddag gehouden onder het thema “Tijd en eeuwigheid”. Suzanne van der Schot en Leon van Liebergen spraken via hun ervaringen met Kunst en Bijbelverhalen over de vraag of de gedachte aan eeuwig leven vandaag de dag er nog toe doet. In gesprek met pastoor Ad van der Helm werd de vraag naar de eigen persoonlijke beleving gebracht en werd de vraag concreter. Er waren ongeveer 35 deelnemers.