Op 28 april zal er in de Engelse Kerk in Den Haag om 17:00 uur een speciale “Choral Evensong” dienst zijn ter gelegenheid van de Inhuldiging van Koning Willem-Alexander. De dienst zal in het teken staan van de bijzondere band die zij sinds 1586 met de Nederlandse gemeenschap onderhoudt. Ieder is welkom. Meer informatie leest u hier: Anglicaanse Kerk-evensong 28 april.
plaats: Ary van der Spuyweg 1,

2518RE Den Haag
www.stjohn-stphilip.org