De jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vormden een periode van grote veranderingen. Het was een tijd van radicale hervormingsplannen, van het streven naar medezeggenschap en emancipatie, van grote en kleine (basis)bewegingen en actiegroepen als Dolle Mina, kabouters en krakers. Het was een tijd van strijd van de vakbonden voor inkomensnivellering, de opkomst van de milieubeweging, de democratiseringsbeweging in de kerken, voor velen een tijd van nieuw elan, mensen die geloofden in de maakbaarheid van de samenleving.

Hoe is het nu, veertig jaar later? Zijn al die idealen nu dood?
Of is het lente in Den Haag, ontkiemen er nieuwe ideeën?

Daarbij mag je Den Haag opvatten als de stad Den Haag, maar ook het Den Haag van Vrede en Recht en van de Haagse (landelijke) politiek. Een toekomstgericht gesprek tussen generaties

Voor het programma gaat u naar de website van de Ekklesia: http://www.ekklesiadenhaag.nl/