12 augustus a.s. de Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89, 17.00 uur.

Herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945, uitgaande van de Haagse Gemeenschap van Kerken.
Overlevenden van de jappenkampen vertellen over hun ervaringen, zoals mw. Doortje Mol. Zij haalt herinneringen op aan de violist Szymon Goldberg die in het interneringskamp Bandoeng musiceerde. Aansluitend speelt de 15-jarige Jasmijn Burger, conservatorium-studente.