Madonna del Mare Nostrum onderstreept belang kerkasiel voor familie Tamrazyan

Sinds 26 oktober verblijft het Armeense gezin Tamrazyan in het Haagse buurt- en kerkhuis Bethel waar een estafettedienst plaats vindt. Het kerkasiel wil ruimte scheppen voor gesprek en bezinning rond het asielbeleid en het kinderpardon. In dit kader wordt zaterdag een speciaal schilderij Madonna del Mare Nostrum gepresenteerd door Ad van der Helm, voorzitter Haagse gemeenschap van kerken. Hij is een van de vele voorgangers die deelnemen aan diensten in het kader van het kerkasiel.

 

Door het Kerkasiel wordt door de Protestantse Kerk Den Haag aandacht gevraagd voor de problematiek van de Nederlandse omgang met vluchtelingen en het kinderpardon. Dit...

Meer >

Allerzielenherdenking: omgekomen vluchtelingen

Afgelopen zondag 4 november nam de HGK deel aan de herdenking van  de omgekomen vluchtelingen. Dit gebeurde met een korte manifestatie bij de Hofvijver, Den Haag. Het was georganiseerd door Justice and peace, Stek, Cordaid. voorzitter Ad van der Helm hield er een toespraak en ondertekende de petitie for a welcoming Europe.

https://www.justiceandpeace.nl/act/awelcomingeurope/

Hieronder de tekst van voorzitter Ad van der Helm

Herdenking omgekomen vluchtelingen 4 november 2018

 

Opnieuw staan we hier aan de oever van de Hofvijver om de omgekomen vluchtelingen te herdenken. Allerzielen is de herdenkingsdag van de gestorvenen van onze eigen geloofsgemeenschap, maar we bidden ook altijd voor hen die gestorven...

Meer >

OPROEP RELIGIEUZE LEIDERS AAN MINISTER PRESIDENT

Rabbijn Awraham Soetendorp heeft het initiatief genomen om een open brief te schrijven over de situatie van miljoenen mensen die in Jemen te lijden hebben van het geweld. De oproep is ondertekend door 33 andere religieuze leiders van Nederland en mensen van koepelorganisaties. De oproep pleit voor een voedselcorridor, maar herinnert ook aan de resolutie van de VN (2417) waaraan Nederland als lid van de veiligheidsraad heeft meegewerkt waarin honger als oorlogswapen wordt afgewezen. De brief is gericht aan de Minister President en werd ook aangeboden aan Tweede Kamerleden onder wie Martijn van Helvert en Joel Voordewind.

Oproep MP Jemen 20181101

...Meer >

Museumnacht 6 oktober

Net als vorige jaar neemt de Haagse Gemeenschap van Kerken deel aan de Museumnacht. Nu zijn het de Oud katholieke kerk en de Kloosterkerk die hun deuren open zetten.

zie de link

OKP_Museumnacht_WT

Meer >

Zegen ds Trinette Verhoeven

Zondag 26 augustus nam ds Trinette Verhoeven afscheid van de Lutherse Gemeente en de Lucaskerk. Aan het einde van de drukbezochte en ondanks het afscheid feestelijke viering werd zij door onze voorzitter, Ad van der Helm gezegend. Hij sprak uit dat oecumene voor hem ook een feestelijk gebeuren is, getuige de ervaringen die hij heeft gehad met ds Verhoeven.

Hier is zijn afscheidswoord en zijn zegen. Aan het eind is er ook een zegengebed voor de gemeente.

Zegen ds Trinette Verhoeven Lutherse kerk, 26 augustus 2018

Vooraf: ik voel me dankbaar en bevoorrecht dat je me gevraagd hebt een zegen uit te spreken...

Meer >

Onvermoede Goede Krachten

Aan het eind van de herdenking in de Duinzichtkerk op zondag 12 augustus sprak Christiaan Steenbergen de volgende woorden

 

Lieve aanwezigen

Onvermoede goede krachten.

Dat is de titel van deze herdenking. We mogen die titel op de eerste plaats uitleggen als een hommage aan de tomeloze inzet van de vele Molukse strijdkrachten die met grote moed, beleid en trouw – jazeker de zinspreuk van de Militaire Willemsorde- zich teweer hebben gesteld tegen de Japanse veroveraar en bezetter. De Verzwegen Soldaat van Sylvia Pessireron levert ons daar een  getrouw en vaak ontroerend verslag van.

Indringender nog vond ik De Gesloten Koffers over de gevolgen van...

Meer >

welkom bij de herdenking Onvermoede goede krachten

Tekst uitgesproken door Ad van der Helm bij de opening van de samenkomst ter herdenking van het einde van de tweede wereldoorlog in het voormalig Nederlands Indië

Welkom bij deze samenkomst ter herdenking van het einde van de oorlog in het voormalig Nederlands-Indië. 

Sinds het prille begin van deze herdenking in de Duinzichtkerkgemeente en sinds de betrokkenheid van de Haagse Gemeenschap van Kerken bij deze herdenking, hebben we ons ten doel gesteld om de vergeten verhalen van mensen naar voren te brengen. Het vertellen van verhalen draagt bij tot verzoening, want als mensen meer begrijpen van het verdriet en de pijn van...

Meer >

Onvermoede goede krachten

Op zondag 12 augustus wordt in de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, Den Haag om 16.30 uur de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië gehouden. De herdenking worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de Haagse Gemeenschap  van kerken en is georganiseerd samen met de werkgroep van de Duinzichtkerkgemeente.

Onder de titel ‘onvermoede goede krachten’ komen opnieuw verborgen verhalen aan de oppervlakte uit de geschiedenis van en rond de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Een van de sprekers, afkomstig uit de Molukken, zal over deze specifieke problematiek spreken en over de sporen die deze geschiedenis heeft nagelaten met grote gevolgen...

Meer >

VISIEDOCUMENT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN AANGEBODEN AAN WETHOUDER

PERSBERICHT

De Haagse Gemeenschap van Kerken biedt aan wethouder Rachid Gernaoui vandaag 13 juli 2018 een visiedocument aan over moderne slavernij. Dit onderwerp heeft de kerken in Den Haag sinds januari bezig gehouden en de kerken hebben contacten die bevestigen dat slavernij niet voorbij is.

Aan de ene kant werkt de slavernij geschiedenis ook nu nog door bij een deel van de Nederlandse bevolking, met name bij afstammelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het gaat hier om mensen met wortels in Suriname en op Curaçao. Deze littekens komen tot uitdrukking in gevoelens van minderwaardigheid en wantrouwen ten opzichte van nazaten van vroegere...

Meer >

OVERWEGING EMANCIPATIEVIERING 1 JULI 2018

De lezing (Luc. 6,20-26) is genomen uit het eerste deel van een toespraak, die Jezus hield. Hij spreekt dan tot zijn leerlingen en het gehele Joodse volk. Wie waren al deze mensen die in grote getale naar hem kwamen luisteren? Dat waren mensen die van hem hadden gehoord, over hoe hij zieken had genezen; ze hadden gehoord dat hij met gezag sprak; dat hij zondaars vergaf. Uit heel het Joodse land, uit Jeruzalem en heel het kustgebied van Tyrus en Sidon waren ze toegestroomd. Onder hen bevonden zich ook mensen die ziek waren; velen werden geplaagd door onreine geesten, demonen.

Het...

Meer >